Utveckla Agenda 2030-arbetet – boka en fortbildning

Hållbarhetsfrågor och Agenda 2030-arbete kommer att bli allt viktigare för folkhögskolorna i takt med de växande globala utmaningarna. Nu finns möjlighet att boka en Agenda 2030-fortbildning för er personal tillsammans med en av FSOs nya Agenda 2030-fortbildare.
Uppdaterad: 13 augusti 2020

Fortbildningarna kan skräddarsys utifrån skolans behov, exempelvis med fokus på specifika globala mål, klimatutmaningen, inkludering och social hållbarhet eller insatser ni redan planerat på skolan. 

Exempel på innehåll: 

  • Kunskap om de globala målen, nationella och lokala mål
  • Kunskap och tips från tidigare Agenda 2030-projekt inom folkhögskolor 
  • Workshop kring de mål er skola vill arbeta med  
  • Kunskap och tips kring att nå olika deltagargrupper, tex med SVA 
  • Hur skapar vi samverkan med andra aktörer kring de globala målen, tex kommun och civilsamhälle 
  • Diskussionspass om utmaningar inom social hållbarhet och demokrati, som exempelvis faktaresistens, segregation inom folkhögskola och jämställdhet 
  • Diskussionspass om klimatfrågan  

Kostnad 

Kursen subventioneras av FSO men folkhögskolan betalar 4000 kronor för en heldag, 2500 kronor för en halvdag plus mat och eventuell övernattning för kursledaren.  

Fortbildarna

Fortbildarna är pedagoger på folkhögskolor runtom i landet och har fått utbildning för att kunna ge kunskap och stöd till folkhögskolor som vill utveckla sitt Agenda 2030-arbete. I denna film får du lära känna några av fortbildarna lite närmare.

 

Kontakt

Boka en fortbildning eller få mer information, kontakta Karin Jacobson, Agenda 2030-samordnare på FSO: karin.jacobson@sverigesfolkhogskolor.se