Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Frågan om rent vatten och sanitet för alla är viktigt för alla Sveriges folkhögskolor.
Uppdaterad: 19 april 2022