Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Eskilstuna folkhögskola och kursen Recycle design illustrerar Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.
Uppdaterad: 19 september 2022

Länk till Eskilstuna folkhögskola.