Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Eskilstuna folkhögskola och kursen Recycle design illustrerar Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.
Uppdaterad: 19 april 2022

 

Länk till Eskilstuna folkhögskola.