Gröna blad, solljus strålar in mellan dem.
FSO stöttar folkhögskolornas arbete med global hållbarhet och Agenda 2030.

Global hållbarhet och Agenda 2030

FSO stödjer folkhögskolornas egna arbete med global hållbarhet, Agenda 2030 och internationella projekt. Vi samordnar nätverk, arrangerar fortbildningar och omvärldsbevakar kring internationella frågor.
Uppdaterad: 9 januari 2023

Global hållbarhet och Agenda 2030

FSO arbetar aktivt med Agenda 2030, som är de globala mål för hållbarhet som FN satt upp för alla världens länder. Vi satsar bland annat på att fortbilda skolorna själva i frågan genom utbildningar och nätverkande. 

Utveckla Agenda 2030-arbetet - boka en fortbildning 

Hållbarhetsfrågor och Agenda 2030-arbete kommer att bli allt viktigare för folkhögskolorna i takt med de växande globala utmaningarna. Ett bra sätt att komma igång med arbetet är att boka en Agenda 2030-fortbildning för er personal tillsammans med en av FSOs Agenda 2030-fortbildare. Läs mer om fortbildningarna och anmäl intresse här. 

Internationella projekt

Folkhögskolorna har samarbeten i runt 40 länder, spridda över hela världen. Samarbetena består av vänskolor, stöttande av internationella projekt och resandekurser. Vi täcker in stora delar av världen där vi jobbar med vuxenutbildning!

FSO ger stöd till folkhögskolorna för att underlätta folkhögskolornas samverkan kring internationella projekt. Vi lyfter vuxenutbildningens roll i utrikespolitiken och finns också med i internationella nätverk som arbetar med vuxnas rätt till utbildning. 

Söka bidrag

Vi stödjer folkhögskolorna i bidragsansökningar för sina projekt. Läs mer om det här.

Internationella nätverk

Genom intresseorganisationen RIO är vi medlemmar i flera olika internationella nätverk. Läs mer om det här.

Kontakt

Har du frågor kring vår verksamhet eller vill hitta vägar för att engagera din skola i arbetet med global hållbarhet och Agenda 2030? Kontakta Lina Remnert på lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se.

Facebookgruppen Hållbarhet och Agenda 2030 på folkhögskola

Vi har en facebookgrupp för dig som arbetar på folkhögskola och vill diskutera frågor kring hållbarhet och Agenda 2030. Gå gärna med i gruppen