Gröna blad, solljus strålar in mellan dem.
FSO stöttar folkhögskolornas arbete med global hållbarhet och Agenda 2030.

Global hållbarhet och Agenda 2030

De globala utmaningarna växer och arbetet med global hållbarhet och Agenda 2030 är viktigare än någonsin. Vi måste arbeta både lokalt och globalt för att nå en hållbar värld där ingen lämnas utanför. Folkhögskolorna är viktiga förändringsaktörer och genom att agera tillsammans når vi ännu längre.
Uppdaterad: 28 februari 2023

Varför ska folkhögskolorna jobba med global hållbarhet?  

Folkbildning är en nyckel för att förändra attityder, få människor att känna delaktighet och engagera sig för ett hållbart samhälle.  

Redan nu arbetar folkhögskolorna med många av de globala målen och Agenda 2030 och ligger ofta i framkant vad gäller viktiga perspektiv som inkludering, jämställdhet och hållbarhet. Genom att agera tillsammans med andra och lära av varandra kan vi nå ännu längre.  

 Se filmen om folkhögskolornas arbete med de globala målen. 

Varför arbetar FSO med global hållbarhet?  

FSO finns för att stötta och ge service till folkhögskolorna i deras arbete. Att ge stöd i frågor kring global hållbarhet och Agenda 2030 är ett av våra uppdrag.    

Vi bevakar alla folkhögskolors arbete och det gör att vi får en unik överblick som kan hjälpa skolorna att bredda och stärka sitt kunskapsutbyte och sina olika nätverk.  

Genom våra samarbeten med forskare och civilsamhälle har FSO också en plattform där vi kan nå ut med kunskap om folkhögskolornas hållbarhetsarbete. Vi lyfter och synliggör det som händer på folkhögskolorna så att det når fler.  

Samtidigt håller vi oss uppdaterade på vad som händer inom andra branscher på hållbarhetsområdet och kan dela med oss av färsk kunskap till folkhögskolorna.  

Hur kan FSO stötta folkhögskolorna?   

Genom att:  

  • Samla tips och metoder som kan användas för att stärka arbetet med global hållbarhet och Agenda 2030.  
  • Anordna kunskapsstärkande aktiviteter, som erfarenhetsutbyten och webbinarier. 
  • Hjälpa skolorna att hitta andra att samverka med kring globala hållbarhetsfrågor.   
  • Anordna heldagsfortbildningar för folkhögskolornas personal om Agenda 2030, klimat, demokrati samt Min story - vår agenda.   
  • Lyfta de nätverk som finns inom folkhögskolorna.  
  • Hitta vägar att söka projektbidrag för era globala projekt.   

Tips eller frågor?  

Har du frågor kring vår verksamhet eller vill hitta vägar för att engagera din skola i arbetet med global hållbarhet och Agenda 2030? Kontakta oss på lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se