Global hållbarhet och Agenda 2030

FSO har i uppdrag att stödja de 155 folkhögskolorna i deras internationella arbete. Det handlar i grunden om att främja och stärka folkhögskolornas samverkan kring global hållbarhet, där Agenda 2030 är ett viktigt perspektiv.
Uppdaterad: 12 januari 2021

 

FSO ger stöd till folkhögskolorna i deras internationella arbete. Vi gör det genom att anordna kurser och underlätta folkhögskolornas samverkan kring internationella projekt. Vi lyfter vuxenutbildningens roll i utrikespolitiken och finns också med i internationella nätverk som arbetar med vuxnas rätt till utbildning. 

Vi arbetar aktivt med Agenda 2030, som är de globala mål för hållbarhet som FN satt upp för alla världens länder. Vi satsar bland annat på att fortbilda skolorna själva i frågan genom utbildningar och nätverkande. 

Folkhögskolorna har idag samarbeten i mer än 60 länder i världen.

Utveckla Agenda 2030-arbetet på skolan - boka en fortbildning 

Hållbarhetsfrågor och Agenda 2030-arbete kommer att bli allt viktigare för folkhögskolorna i takt med de växande globala utmaningarna. Nu finns möjlighet att boka en Agenda 2030-fortbildning för er personal tillsammans med en av FSOs nya Agenda 2030-fortbildare. Läs mer om fortbildningarna och anmäl intresse här. 

Kontakt

Har du frågor kring vår verksamhet eller vill hitta vägar för att engagera din skola i det internationella arbetet? Kontakta gärna vår internationella samordnare Lina Remnert på lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se eller vår Agenda 2030-samordnare Karin Jacobson på karin.jacobson@sverigesfolkhogskolor.se.