Fyra unga deltagare på folkhögskola skrattar tillsammans.
Varje folkhögskola ska självständigt forma kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbete på folkhögskola

Här finns stöd i folkhögskolans kvalitetsarbete.
Uppdaterad: 21 juni 2022

Varje folkhögskola är fri att självständigt forma kvalitetsarbetet. Vi kan bidra med råd och processtöd, utifrån folkhögskolors erfarenhet­er av arbete med kvalitet.

Chanserna att lyckas ökar, om ni verkligen tar er tid att fundera över hur ni vill lägga upp kvalitetsar­betet, utifrån era behov och förutsättningar.

Kvalitetsarbete i praktiken

För dig som vill ha fördjupning, metoder och exempel från andra folkhögskolor kring hur arbetet med kvalitet kan se ut, se Kvalitetsarbete i praktiken.

Folkhögskoleenkäten

Alla folkhögskolor har möjlighet att kostnadsfritt medverka i Folkhögskoleenkäten. Genom enkäten samlar er skola in ett värdefullt underlag till kvalitetsarbetet, samt bidrar till att stärka utbildningsformen.