Kvalitetsarbete i praktiken

Hur går det till?
Uppdaterad: 26 juni 2020

Varje folkhögskola är fri att självständigt forma kvalitetsarbetet. Det vi kan förmedla är några råd, utifrån flera folkhögskolors erfarenhet­er och arbete med kvalitet utifrån Fyra hörnstenar för bildning

Chanserna att lyckas ökar, om ni verkligen tar er tid att fundera över hur ni vill lägga upp kvalitetsar­betet, utifrån era behov och förutsättningar. 

 

kuff-häfte-liten