Kvalitetsarbete på folkhögskola

Hur går det till?
Uppdaterad: 8 mars 2021

Varje folkhögskola är fri att självständigt forma kvalitetsarbetet. Det vi kan förmedla är några råd, utifrån flera folkhögskolors erfarenhet­er och arbete med kvalitet utifrån Fyra hörnstenar för bildning

Chanserna att lyckas ökar, om ni verkligen tar er tid att fundera över hur ni vill lägga upp kvalitetsar­betet, utifrån era behov och förutsättningar. 

 

kuff-häfte-liten