Kvalitetsarbete i praktiken

Hur går det till?
Uppdaterad: 18 maj 2020

Varje folkhögskola är fri att självständigt forma kvalitetsarbetet. Det vi kan förmedla är några råd, utifrån flera folkhögskolors erfarenhet­er och arbete med kvalitet utifrån Fyra hörnstenar för bildning

Chanserna att lyckas ökar, om ni verkligen tar er tid att fundera över hur ni vill lägga upp kvalitetsar­betet, utifrån era behov och förutsättningar. 

Lägg en grund för ert konkreta kvalitetsarbete 

  • Samla och granska styrdokument

  • Fråga - pröva - omvärdera

  • Gör realistiska planer

  • Bestäm hur mycket tid som kan avsättas

  • Avgör om hjälp utifrån behövs

  • Dokumentera och kommunicera kvalitetsarbetet

I materialet Kvalitetsarbete i folkhögskolan kan du läsa mer
om systematiskt kvalitetsarbete steg för steg.

kuff-häfte-liten