Kvalitetsarbete på folkhögskola

Här finns stöd i folkhögskolans kvalitetsarbete.
Uppdaterad: 4 januari 2022

Varje folkhögskola är fri att självständigt forma kvalitetsarbetet. Vi kan bidra med råd och processtöd, utifrån folkhögskolors erfarenhet­er av arbete med kvalitet.

Chanserna att lyckas ökar, om ni verkligen tar er tid att fundera över hur ni vill lägga upp kvalitetsar­betet, utifrån era behov och förutsättningar.