Steg ett - arbetet i klassrummen

Uppdaterad: 7 mars 2024

Nu har det gått drygt en månad sen vi startade upp skolornas egna arbete i projektet.
Så vad är det som händer i klassrummen?

Metoden Jag-Vi-Världen som vi ska utveckla under dessa två år är uppdelad i fem steg.
Skolorna befinner sig nu mitt i steg ett.

Kortfattat går steg ett ut på att deltagarna ska få tid att processa sitt eget engagemang och vad det är att göra skillnad. Vi vill tillsammans med deltagarna utforska vad de upplever är viktigt i sina egna liv, vad de har gjort som de upplever som värdefullt och sänka tröskeln för hur ett engagemang kan se ut.

Vi vill också att deltagarna ska fundera på vad de är intresserade av och om det finns ämnen och teman som de skulle vilja engagera sig i framöver.

 Målet är att deltagarna ska få chans att upptäcka att de redan gör skillnad, att engagemanget finns där och att det finns förutsättningar för att låta sitt engagemang växa i det här projektet. Steg ett ska också fungera som inspiration och en katalysator för arbetet längre fram i projektet.

 

Frågor som diskuteras i klassrummen just nu är till exempel:

  • Har du makt att göra skillnad?
  • Varför är det viktigt att engagera sig?
  • Vilka frågor vill du engagera dig i?
  • Har du gjort skillnad för en annan person någon gång?

 

För vissa är det nytt att fundera över sådana här sorters frågor vilket gör det extra viktigt att verkligen lägga tid på steg ett. I det första steget läggs grunden för resten av arbetet, så det gäller att skynda långsamt!

Bilder från arbetet i de olika grupperna:

arbetet steg ett