Webbinarium

Folkbildningen och samverkan i Europa

Den 28 april 2022 sändes ett webbinarium med en djupdykning i vad som händer på den europeiska nivån inom vuxnas rätt till lärande.
Uppdaterad: 29 april 2022


Alla branscher och samhällsområden finns representerade i Bryssel för att påverka politikerna till ”informerade beslut”. Men går det att bedriva lobbyverksamhet för folkbildning?

Civilsamhällets intresseorganisationer måste ofta förlita sig på stöd från samma EU-institutioner de hoppas påverka. Ändå lyckas EAEA, den europeiska intresseorganisationen för vuxnas lärande, gång på gång förmedla värdet av livslångt lärande. Hur bär de sig egentligen åt?

Den 15-17 juni samlar UNESCO världens länder i Marocko för den sjunde globala konferensen om vuxnas lärande, CONFINTEA. Temat är ”Adult Learning and Education for Sustainable Development – a Transformative Agenda”. En handlingsplan för de kommande 12 åren ska antas. Hur kan och vill svensk folkbildning påverka denna process?

EAEA är den europeiska intresseorganisationen för vuxnas lärande och representerar därmed folkbildningen i Bryssel. I styrelsen sitter Gustav Fridolin, lärare på Stadsmissionens folkhögskola.

Thor Rutgersson från Folkbildningsrådet och Lina Remnert från Sveriges folkhögskolor träffar Gustav Fridolin för att få reda på mer – och diskuterar europeiska utmaningar inför Confintea. 

Panelen får sedan internationellt besök av Francesca Operti, biträdande generalsekreterare på EAEA.

Kvinna med mikrofon i handen. Man med handen i luften.
Francesca Operti och Gustav Fridolin.

Läs om CONFINTEA på Unescos webbplats