Webbinarium

Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan

Välkommen till ett webbinarium om digitalt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga. Ta del av innehållet i efterhand på denna sida.
Uppdaterad: 26 februari 2021

Se webbinariet i efterhand

Del 1:
Intellektuell funktionsnedsättning och deltagande i det digitala samhället
Kerstin Gatu, Mora folkhögskola
Längd: ca 10 minuter

Del 2: Hur ser det digitala deltagandet ut? Stefan Johansson, Begripsam Längd: ca 18 minuter

Del 3:
Deltagande och samskapande metodik
Stefan Johansson, Begripsam
Längd: ca 17 minuter

Del 4
Fungerande och demokratisk pedagogik
Kerstin Gatu, Mora folkhögskola
Längd: ca 18 minuter

Del 5:
Presentation av DigiJag och författarverktyget
Stefan Johansson, Begripsam
Längd: ca 16 minuter

Del 6:
Hur verksamheten gick online
Kerstin Gatu, Mora folkhögskola
Längd: ca 7 minuter

Del 7:
Frågestund med Kerstin och Stefan
Längd: ca 29 minuter

Erbjudande om att prova DigiJag

DigiJag är en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö. På Sveriges folkhögskolors webbinarium den 23 februari framkom intresse att få prova DigiJag.

Vi erbjuder dig kostnadsfritt att få prova DigiJag och bjuder in till några digitala workshops. Vi startar v 12. Ladda ner erbjudandet här (pdf) >

För mer information kontakta Kerstin Gatu,  kerstin.gatu@morafhsk.se, 0250-942 47.

 

Om webbinariet

Bland personer med funktionsnedsättning finns det fortfarande många som kämpar med att vara digitalt delaktiga. Bristande tillgänglighet och för låga kunskaper skapar stora hinder.

Mora folkhögskola har under ett antal år genomfört kurser för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Projekten Anpassad IT och DigiJag har visat att personer i denna grupp både kan medverka i det digitala samhällets utformning och att använda sig av dess resurser.

Stefan Johansson som forskar om deltagande i det digitala samhället och Kerstin Gatu som varit pedagogiskt ansvarig och projektledare kommer att berätta om dessa erfarenheter.

Föreläsningen kommer att ta upp:

  • Intellektuell funktionsnedsättning och förutsättningar för deltagande i det digitala samhället
  • Deltagande och samskapande metodik i utvecklingen av en digital livsplattform
  • Frigörande och demokratisk pedagogik som underlag för praktisk användning av digitala resurser
  • Presentation av livsplattformen DigiJag och hur den stödjer personer med intellektuella funktionsnedsättningar
  • Hur verksamheten gick online då pandemin kom
  • Hur kan folkbildningen bidra till att minska digitala klyftor


Kerstin Gatu

Kerstin Gatu

Folkbildare och arbetsterapeut. Verksam vid Mora folkhögskola. Har arbetat med kognitivt stöd inom vuxenhabilitering samt varit verksam inom Föreningen för kognitivt stöd FKS under många år. De senaste åren projektledare för Riksförbundet FUBs arvfondsfinansierade projekt, "Anpassad IT – vägen till digital delaktighet 2014 – 2017" samt "DigiJag - en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö 2018 – 2021".

Stefan Johansson

Stefan Johansson
Fotograf: Mia Larsdotter.

Stefan Johansson har arbetat som tillgänglighetsexpert i snart 30 år. Han leder verksamheten i Begripsam AB som startade 2016.

Forskningsområdet är hur digitaliseringen kan användas för att göra samhället mer universellt och tillgängligt utformat samt utveckling av metoder för inkludering av personer med funktionsnedsättningar i design- och utvecklingsprocesser. Stefan är teknologie doktor i människa datorinteraktion vid KTH i Stockholm. Länk till Stefan Johanssons avhandling >

Kontakt

Pär Wallin, par.wallin@sverigesfolkhogskolor.se.