Webbinarium

Digitaliseringen förändrar allt - Myllrets vision för framtidens folkhögskola

Välkommen till detta webbinarium med Lovisa Appelkvist och Albin Balthasar som presenterar visionen och tankarna som ligger bakom Myllret. Vad menar vi? Har vi tänkt fel? Har vi hybris? Viktigast av allt: Vill ni vara med? Ta del av innehållet i efterhand här nedan.
Uppdaterad: 20 april 2021

Lovisa Appelkvist och Albin Balthasar har båda undervisat på folkhögskola i flera år och jobbar nu med projektutveckling inom Myllret, Fridhems folkhögskolas initiativ kring demokratisk folkbildning.

Se Lovisa och Albins presentation i efterhand här

 

Digitaliseringen förändrar allt

Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle i grunden. Digitala verktyg, tjänster och arenor har förändrat hur vi kommunicerar, umgås, skapar relationer, bildar åsikter, skaffar kunskap, lär oss, skaffar jobb, arbetar, samarbetar, handlar, förhandlar, organiserar oss och skyddar oss. Folkbildningen behöver bli bättre på att förstå denna förändring på djupet, navigera i det nya landskapet och vara delaktig i att forma det digitala samhället i demokratisk riktning.

Mötesplats kring demokratisk folkbildning

Myllret är Fridhems folkhögskolas initiativ till att främja detta genom att skapa en mötesplats kring demokratisk folkbildning i bred bemärkelse, där människor och organisationer kan lära känna varandra, utbyta kunskap och idéer, och samarbeta för att ta sig an samhällsutmaningar på många olika områden. Målet är att skapa nyskapande, konkreta och effektiva lösningar på stora problem, utifrån folkbildningens metoder, principer och värderingar.

Projekt kring autodidakter

Efter ett treårigt Arvsfondenprojekt om hur folkhögskolor kan ge autodidakter större möjligheter till jobb och försörjning har Fridhems folkhögskola tagit fram ett visionärt paket som visar hur folkhögskolor kan använda sin mångfald och sina unika styrkor i samverkan för att på bred front bidra till kompetensförsörjning och ökad sysselsättning - i en tid då arbetsmarknaden genomgår en stor strukturomvandling.

Bland dessa initiativ finns exempelvis arbetslivsförberedande och yrkesprofilerande kurser, inventeringslabb för studie- och yrkesvägledning kopplat till livslångt lärande, folkinkubator för mikroentreprenörer i community och matchningslabb för att bygga långsiktiga relationer mellan arbetslösa och arbetsgivare.

Vill ni vara med?

Under 2021 börjar vi realisera dessa idéer kring hur folkbildningen kan bidra till sysselsättning och kompetensförsörjning i ett samhälle som är digitaliserat ur många perspektiv. På seminieriet presenterar vi visionen, initiativen och de tankar som ligger bakom Myllret, och diskuterar dessa med er. Vad menar vi? Har vi tänkt fel? Har vi hybris? Viktigast av allt: Vill ni vara med?

Välkomna!

Kontakt

Läs mer på http://www.myllret.se
Facebook och Instagram: @myllret
Lyssna på våra poddar på Spotify: ”Studio Hybris” samt ”Folkbildningens fantastiska framtid”.

Albin Balthasar
Projektledare för Myllret
Fridhems folkhögskola
albin@myllret.se
070-678 77 01