Webbinarium 28 sep

Breddad rekrytering för ökad mångfald på folkhögskolornas estetiska kurser

Ett tillfälle att ta del av och bidra med tips och tankar kring hur vi kan bredda rekryteringen till våra estetiska kurser för att få en ökad mångfald av deltagare.
Uppdaterad: 20 maj 2022

Om webbinariet

Målgrupp:

Administratörer, Personal på folkhögskola, Kommunikatörer, Lärare, Rektorer

Tid:

Onsdag den 28 september kl 13.00-16.00

Plats:

Zoom

Anmälan:

Anmäl dig för att få en länk till det kostnadsfria webbinariet.

Anmäl dig här

Folkbildningen är Sveriges största kulturarena och medborgarnas möjlighet att delta i kulturaktiviteter är en viktig del i demokratin. I uppdraget för folkhögskolornas estetiska kurser ingår det, utifrån statens syften med stödet, att vi ska nå en mångfald av människor. 

Samtidigt visar flera rapporter på att vi behöver bli bättre på att rikta oss mot grupper som mer sällan deltar i estetiska kurser, till exempel personer födda utanför norden eller med (föräldrar med) kortare utbildning.

Därför bjuder vi in till ett webbinarium där lärare, rektorer och deltagare kommer att dela med sig av positiva exempel och kunskap kring breddad rekrytering till estetisk verksamhet.

Därefter blir det samtal i digitala grupprum där det ges möjlighet att dela kunskap mellan skolorna och tänka kring hur du och din skola skulle kunna arbeta.

Varmt välkommen!

Program (preliminärt)


13.00 Inledning av moderator Karin Karlsson, verksamhetschef FSO.

13.05 Bakgrund till webbinariet samt exempel på gjorda insatser.

 • Katja Timgren, Kvinnofolkhögskolan
 • Alva Uddenberg, Sundbybergs folkhögskola
 • Freke Räihä, Österlens folkhögskola
 • Amanda Mogensen, föreningen Skånes folkhögskolor

13.40 Deltagarberättelser – hur hittade jag utbildningen?

 • Mona Monasar, tidigare deltagare Skurups folkhögskola
 • Mirjam Shokro och Meyah Hernandez från Teaterlinjen, Sundbybergs folkhögskola

14.00 Paus 5 minuter

14.05 Goda exempel och tips från folkhögskolor

 • Kina Thorsell, fd skolledare på Angereds folkhögskola
 • Ayla Adams, kursansvarig lärare på Urban musik, Glokala folkhögskolan i Malmö

14.45 Högskola/universitet – hur arbetar de med frågan?

 • Open Up vid HDK Valand, Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet
 • Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

15.05 Paus 5 minuter

15.10 Gruppdiskussion, 4-5 personer i varje grupp

 • Vad kan vi göra på vår folkhögskola?
 • Det är allas ansvar, hur kan jag i min yrkesroll bidra?
 • Egna erfarenheter, lärdomar, tips?
 • Dokumentation: en person i varje grupp antecknar i Padlet.

15.55 Avslutning och sammanfattning

16.00 Slut

Kontakt

Vi frågor kontakta Fredrik Olén, fredrik.olen@sverigesfolkhogskolor.se