Webbinarium

Breddad rekrytering för ökad mångfald på folkhögskolornas estetiska kurser

Den 28 september 2022 sändes detta webbinarium som ett tillfälle att ta del av och bidra med tips och tankar kring hur vi kan bredda rekryteringen till folkhögskolornas estetiska kurser för att få en ökad mångfald av deltagare.
Uppdaterad: 21 oktober 2022

Goda exempel från två folkhögskolor (34 minuter)


Medverkande:

Karin Karlsson, Folkhögskolornas serviceorganisation FSO
Kina Thorsell, fd skolledare på Angereds folkhögskola
Ayla Adams, kursansvarig lärare på Urban musik, Glokala folkhögskolan i Malmö

Perspektiv från högskola/universitet (32 minuter)


Medverkande:

Karin Karlsson, Folkhögskolornas serviceorganisation FSO
Behjat Abdulla och Esmeralda Valencia Lindström, projektet Open Up, Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet
Petra Frank från Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Gräsrotsinitiativet (29 minuter)


Medverkande:

Karin Karlsson, Folkhögskolornas serviceorganisation FSO
Katja Timgren, Kvinnofolkhögskolan
Alva Uddenberg, Sundbybergs folkhögskola
Freke Räihä, Österlens folkhögskola

Kontaktuppgifter till medverkande


Moderator

Karin Karlsson, Folkhögskolornas serviceorganisation FSO, karin.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se

Gräsrotsinitiativet

Katja Timgren, Kvinnofolkhögskolan, katja.timgren@kvinnofolkhogskolan.se
Alva Uddenberg, Sundbybergs folkhögskola, alva.uddenberg@sundbyberg.fhsk.se
Freke Räihä, Österlens folkhögskola, freke.raiha@osterlen.fhsk.se

Tidigare deltagare på folkhögskola

Mona Monasar, Skurups folkhögskola, monasarmona@gmail.com
Gloria Kisekka-Ndawula, Sundbybergs folkhögskola, gloria.kisekkandawula@sundbyberg.fhsk.se

Goda exempel från folkhögskolor

Kina Thorsell, fd skolledare på Angereds folkhögskola, kina.thorsell@angeredfhsk.se 
Ayla Adams, kursansvarig Urban musik, Glokala folkhögskolan, ayla@glokala.se

Perspektiv från högskola/universitet

Esmeralda Valencia Lindström och Behjat Abdulla, projektet Open Up, Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet, esmeralda.valencia.lindstrom@gu.se 
Petra Frank, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, petra.frank@hsm.gu.se

Bakgrund till webbinariet

Folkbildningen är Sveriges största kulturarena och medborgarnas möjlighet att delta i kulturaktiviteter är en viktig del i demokratin. I uppdraget för folkhögskolornas estetiska kurser ingår det, utifrån statens syften med stödet, att vi ska nå en mångfald av människor. 

Samtidigt visar flera rapporter på att vi behöver bli bättre på att rikta oss mot grupper som mer sällan deltar i estetiska kurser, till exempel personer födda utanför norden eller med (föräldrar med) kortare utbildning.

Därför bjuder vi in till ett webbinarium där lärare, rektorer och deltagare kommer att dela med sig av positiva exempel och kunskap kring breddad rekrytering till estetisk verksamhet.

Därefter blir det samtal i digitala grupprum där det ges möjlighet att dela kunskap mellan skolorna och tänka kring hur du och din skola skulle kunna arbeta.

Varmt välkommen!

Program


13.00 Inledning av moderator Karin Karlsson, verksamhetschef FSO.

13.05 Bakgrund till webbinariet samt exempel på gjorda insatser.

 • Katja Timgren, Kvinnofolkhögskolan
 • Alva Uddenberg, Sundbybergs folkhögskola
 • Freke Räihä, Österlens folkhögskola

13.30 Deltagarberättelser – hur hittade jag utbildningen?

 • Mona Monasar, Skurups folkhögskola
 • Gloria Kisekka-Ndawula, Sundbybergs folkhögskola

14.00 Paus 5 minuter

14.05 Goda exempel och tips från folkhögskolor

 • Kina Thorsell, fd skolledare på Angereds folkhögskola
 • Ayla Adams, kursansvarig lärare på Urban musik, Glokala folkhögskolan i Malmö

14.35 Paus 10 minuter

14.45 Högskola/universitet – hur arbetar de med frågan?

 • Behjat Abdulla och Esmeralda Valencia Lindström från Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet berättar om sitt projekt Open Up.
 • Petra Frank från Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

15.15 Gruppdiskussion, 4-5 personer i varje grupp

 • Vad kan vi göra på vår folkhögskola?
 • Det är allas ansvar, hur kan jag i min yrkesroll bidra?
 • Egna erfarenheter, lärdomar, tips?
 • Dokumentation: en person i varje grupp antecknar i Padlet, använd denna länk.

15.55 Avslutning och sammanfattning

16.00 Slut

Artikel inför webbinariet

Inför webbinariet gjorde Tidningen Folkhögskolan en intervju med Ayla Adams:

"Folkhögskolorna behöver göra mer för att bredda rekryteringen till estetiska kurser. Ett exempel på att det går är från Glokala Folkhögskolans kurs Urban musik.
– Vi lärare precis som våra deltagare har olika bakgrund och erfarenheter, säger Ayla Adams."

Läs hela artikeln här:
https://www.lararen.se/folkhogskolan/ny-kategori/estetiska-kurser-behover-bredda-rekryteringen

Kontakt

Vi frågor kontakta Fredrik Olén, fredrik.olen@sverigesfolkhogskolor.se