• Sök
Folkhögskoleforum 2019
Folkhögskoleforum 2019 äger rum den 29 oktober i Stockholm.

Folkhögskoleforum 2019

Den 29 oktober 2019 är det åter dags för en heldag fylld med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och nätverkande för alla folkhögskolevänner. Historiens första Folkhögskoleforum ägde rum 2018 och blev en mycket uppskattad dag. Dags för en minst lika inspirerande dag 2019 - välkommen!
Uppdaterad: 9 september 2019

Tema: Folkhögskolans frihet - myt eller möjlighet?
Tid: Tisdag den 29 oktober kl 09.00-16.00.
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm
Målgrupp: Alla med anknytning till folkhögskola är välkomna – personal, rektorer, styrelser, m fl.
Kostnad: 900 kr (ingår fika, lunch och konferensmaterial)
Anmälan: Anmälan är öppen, klicka här >
OBS: Max 10 deltagare per folkhögskola, först till kvarn! Sista anmälningsdag den 27 september. 

Ladda ner inbjudan och program för utskrift här (pdf) >

Program

09.00-09.30
Kaffe och mingel

09.30
Välkommen till årets Folkhögskoleforum!

9.45-10.30
Inspirationsföreläsning: Frihetens paradox
Frihet är något förgivettaget gott i vårt samhälle. Samtidigt tänker vi alltför lite och alltför naivt kring frihetens förutsättningar. Tryckfrihetsförordningen är en tvingande lag, den så kallade fria marknaden visar sig vara genomorganiserad och det där improviserade saxofonsolot förhåller sig noga till musikaliska normer om rytmik och harmonik.
Utan mörker, inget ljus. Utan styrning, ingen frihet? Denna frihetens paradox tittar vi närmare på tillsammans i den här inspirationsföreläsningen.
Medverkande: Susanna Alexius, Ekonomie doktor, docent i företagsekonomi samt forskare på Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

10.30- 12.00
Valbara seminarier:

1. Att skapa sig en frizon – råd från en organisationsforskare
Det är många som förväntar sig mycket av folkhögskolan. Många som, av en eller annan anledning, på mer eller mindre goda grunder, vill vara med och styra vad ni ska göra och hur ni ska organisera er verksamhet. Det är lätt att känna sig pressad och begränsad av alla regler och krav, ja rentav fången. Är det då bara att lyda och följa?
I det här seminariet presenteras organisationsforskning om möjligheterna att skapa sig frizoner från regelföljande – med bibehållen legitimitet. Visst låter det intressant? Kom och lyssna och dela dina egna erfarenheter om frihetens förutsättningar.
Medverkande: Susanna Alexius, Ekonomie doktor, docent i företagsekonomi samt forskare på Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

2. Hjärnergonomi – finns det i dagens samhälle?
Så kallad lättare psykisk ohälsa har ökat dramatiskt på senare tid. Siffror pekar på att ångest, stresstillstånd, utmattning och depressioner drabbar allt fler människor i Sverige och inte minst ibland personer i människovårdande yrken, exempelvis inom utbildningsväsendet. Vad händer med vår hjärna i dagens samhälle? Vi behöver ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt, individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående samt hållbara stöd till de som behöver. Vad kan vi tillsammans göra för att nå det?
Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, projektchef inom Uppdrag hälsa, SKL, Sveriges kommuner och landsting

3. Vad innebär friheten för folkhögskolans didaktik?
Utbildningsformen folkhögskola är ”fri och frivillig” utan centralt utformade kursplaner. Lärmiljön formas tillsammans med de studerande utifrån individuella förutsättningar och folkhögskolans kursmål. Folkhögskolans pedagogik och didaktik har i olika sammanhang skildrats som unik i sitt slag bland annat på grund av dess förmåga att möta många olika individer i en bildningsmiljö präglad av gemenskap, demokrati, interaktion och tillit. Detta seminarium belyser frihetens betydelse för folkhögskolans pedagogik och didaktik.
Medverkande: Sam Paldanius, forskare och universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet

4. Frihet att skapa utan ramar – om dokumentärfilmsutbildning på folkhögskola
Vad utmärker folkhögskolornas dokumentärfilmsutbildningar? Skiljer det dokumentära berättandet ut sig på något sätt? Har deltagare på folkhögskola en större frihet än studenter i andra utbildningsformer?
Ett panelsamtal med:
Tom Alandh, dokumentärfilmare
- Heleen Rebel, klippare

- Emma Sand, deltagare från Fridhems folkhögskolas filmlinje
- Anna Persson, dokumentärfilmare och linjeledare på Ölands folkhögskola

5. Yrkesutbildning på folkhögskola
Yrkesutbildningar har historiskt alltid funnits som en verksamhetsgren inom folkhögskolan och följt samhällsutvecklingen. Många av de befintliga har funnits i 40-50 år, som Fritidsledarutbildning, Behandlingsassistent, Kantor och Journalist, Dramapedagogutbildningen samt personlig assistent. Andra har nyligen startat som Lärarassistent. 
Detta seminarium inleds med en föreläsning av Inger Landström, om folkhögskolans yrkesinriktade verksamhet utifrån huvudmannaskapet från 1950-talet och dess utveckling i modern tid. Efter föreläsningen diskuteras bland annat balansen mellan frihet och styrning för att upprätthålla en erkänd yrkesutbildning. Vilken fördel finns i folkhögskolans frihet samtidigt som en yrkesutbildning förväntas inneha en likvärdighet. Vad behövs för att för att folkhögskolans yrkesutbildningar fortsatt ska kunna verka och utvecklas. Vilka likheter/skillnader i frihet och styrning kan ses mellan allmän kurs vs yrkesutbildning?
Medverkande: 
- Inger Landström, fil dr i pedagogik
- Andreas Ruschkowski, lärare fritidsledar- och socialpedagogutbildningen Hagabergs folkhögskola
- Eva Gullstrand, pedagog fritidsledarutbildningen Hvilans folkhögskola samt ordförande för Fritidsledarna
- Representant från BALSAM - Branschorganisation för Socialpedagogutbildningen
Moderator:
- Gerhard Holmgren, Generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO

6. Hållbarhet – folkhögskolan och Agenda 2030
Välkommen till en workshop som ger dig redskap hur vi kan skapa en folkhögskola som förenar FN:s mål för hållbarhet, Agenda 2030 med hela folkhögskolan!
Här möter du folkhögskolerepresentanter som bidrar med erfarenheter med att integrera Agenda 2030 med skolans verksamhet. Du får ta del av praktiska övningar och handfasta tips kring hur man kan göra en folkhögskola genomgående hållbar.
På workshopen lyfts även frågor som hur gör man för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten i skolan? Hur kan ledningen skapa en övergripande samsyn och kommunikation kring det som görs och det man vill göra? Hur få med styrelse och ledning i arbetet med Agenda 2030, hur få med olika personalgrupper såsom vaktmästare, kök, ledning eller skolans styrelse?
Medverkande:
- Elin Stenberg-Brate, miljöombud och lärare på Ölands folkhögskola
- Maria Lindmark, miljöombud och lärare på Ölands folkhögskola
- Susanne Hedman, hållbarhetspedagog

Moderator:
- Lina Remnert, internationell samordnare Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.

7. Är dansk folkhögskola mer folkhögskola än svensk folkhögskola?
Seminariet kommer att belysa dansk folkhögskolas arbetsformer, pedagogiska förhållningssätt och utvecklingsarbete som grund till ett samtal om folkhögskolans frihet. Vad är myt och möjlighet när det gäller folkhögskolan i våra olika nordiska länder? Hur och vad kan danska folkhögskolors 175-åriga tradition och det utvecklingsarbete som nu pågår i dansk folkhögskola inspirera våra diskussioner kring folkhögskola som utbildningsform?
Medverkande:
- Rasmus Kolby Rahlbek som arbetar med utvecklingsfrågor för den danska folkhögskoleföreningen Højskolorna och Ph.d. i folkhögskolepedagogik.
- Kent Johansson, styrelseordförande för Nordiska Folkhögskolerådet och tidigare ordförande RIO.

12.00-13.00 
Lunch

13.00-13.45
Anförande av utbildningsminister Anna Ekström
Statsrådet Anna Ekström ger sina perspektiv och reflektioner kring Folkhögskolans frihet – myt eller möjlighet.

13.45-15.00
Valbara seminarier (samma som tidigare)

15.00-15.30
Mingel på utställartorget
På plats i Norra Latin finns det ett antal intressanta utställare:

 
15.30-16.00
Gemensam avslutning – vad tar vi med oss?
De samverkande organisationerna bakom Folkhögskoleforum samlas för en gemensam och avslutande reflektion.
Medverkande: Ingela Zetterberg, förbundsordförande Förbundet folkhögskollärarna, Gerhard Holmgren, generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation samt Thomas Nilsson, ordförande Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation.

Arrangör

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Förbundet Folkhögskollärarna.

Kontakt

Vid praktiska frågor kontakta Annika Tirén, annika.tiren@lararforbundet.se.
Vid frågor kring föreläsningar och seminarier, kontakta Ambika Hansell Ek, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se.

Film och bilder från dagen 2018

 
Se 127 bilder från Folkhögskoleforum 2018 på Flickr (nytt fönster).

Läs mer om och se fler filmer från Folkhögskoleforum 2018 här.