Logotyp för Fhf

Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf

Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf, organiserar politiker som är förtroendevalda företrädare för landets 42 folkhögskolor med regioner som huvudmän.
Uppdaterad: 15 april 2021

2021-04-15

Kommentar till regeringens vårändringsbudget

Idag har regeringen presenterat sin vårändringsbudget. I den finns en satsning på folkhögskolan som vi är glada över. 170 miljoner för nya platser och för behållen kvalitet i utbildningarna. Vi är dock oroliga över att det är en satsning enbart under 2021, vilket kan medföra att en utbyggnad kan få ekonomiska konsekvenser under kommande år om inte regeringen fortsätter satsningen.

Folkbildningsrådet har för 2022 äskat om mer resurser för att öka grundfinansieringen av folkhögskolan, vilket vi i Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor har påtalat som viktigt. Med dessa tillfälliga satsningar riskerar vi få en överskjutning av kostnader på regionerna om det inte finns löften om fortsatt finansiering. Redan nu, med de nya platser som vi fått till oss de senaste åren finns en förskjutning av finansieringen till regionerna. Över tid är det olyckligt och vi anser att staten måste ta sitt ansvar för en långsiktig finansiell lösning.

Men som sagt -vi är glada över den tilltro regeringen har för utbildningsformen folkhögskola för att klara de utmaningar som vi står inför i samband med pandemin och en osäker arbetsmarknad. Folkhögskolan med sin frihet har stora möjligheter att ställa om snabbt för att möta de utmaningar som samhället står inför

Peter Högberg, ordförande Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor

Kallelse till årsmöte 2021

Härmed kallas till årsmöte den 12 mars 2021 med Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor. Mötet kommer vara digitalt och vi återkommer med tider och innehåll.

Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen till del 29/1 2021. Nomineringarna sändes till valberedningens sammankallande Åsa Kratz, asa.kratz@regionsormland.se.

Motioner till årsmötet ska sändas till föreningens sekreterare Gun Lusth, gun.lusth@rjl.se senast 29/1 2021.

Ombud till årsmötet anmäls till Peter Högberg, ordförande peter.hogberg@vimmerby.se senast 19/2 för att de ska få ut handlingarna i tid för årsmötet

Års- och höstmöte 2020

På föreningens kombinerade års- och höstmöte beslutades om namnändring till Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor. Mötet valde också en ny styrelse som ser ut som följer:

Ordförande Peter Högberg (S)
Kassör Robert Uitto (S)
Ledamot Jenny Elander EK (C)
Ledamot Meit Fohlin (S)
Ledamot Gun Lusth (M)
Ledamot Hans Backlund (S)
Ledamot Eva Ternegren (MP)

Mötet antog också en verksamhetsplan och budget för 2021. En del av verksamhetsplanen är att föreningen ska göra en kartläggning kring hur folkhögskolorna beskrivs i regionernas styrande dokument. Vi ska också ta fram ett underlag för vilka frågor vi tycker är viktiga att lyfta från regionägda folkhögskolor i valrörelsen 2022.

Årsmötet kommer vara i mars 2021 men exakt datum är inte än spikat då det ska synkas med andra aktörer. Kallelsen kommer komma innan jul. Vi hoppas kunna ses fysiskt men planerar för ett digitalt årsmöte.

Med vänlig hälsning,
Peter Högberg
peter.hogberg@vimmerby.se
070-597 61 57

Facebook

Föreningen har en aktiv Facebooksida som regelbundet uppdateras med information om verksamheten: