Logotyp för OFI.
Lärare och deltagare på folkhögskola.
Det finns 42 offentligägda folkhögskolor i Sverige.

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OFI organiserar rektorer för folkhögskolor med regioner/landsting som huvudmän.
Uppdaterad: 10 maj 2022

2022-05-10

Uttalande: Regeringens folkbildningsutredning välkomnas av de regionägda folkhögskolorna

Regionfolkhögskolornas företrädare ställer sig positiva till att den nya folkbildningsutredningen och välkomnar en utredning där folkhögskolorna tydligare kan visa och kommunicera sina viktiga samhällsuppdrag och effekterna av dessa uppdrag.

Läs hela uttalandet här >

Om OFI

OFI är en intresseförening för de 42 offentligägda folkhögskolorna och verkar för att: 

  • befästa och utveckla folkhögskolans plats som en viktig del av vuxnas lärande.
  • synliggöra folkhögskolans betydelse för landsting och regioner.
  • verka för att säkerställa den offentliga finansieringen av folkhögskolans verksamhet.
  • öka omvärldens kunskap om folkhögskolans specifika möjligheter. 

OFI är en av organisationerna bakom Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.

OFI:s verksamhet leds av en styrelse.

Kontaktuppgifter till kansli och ordförande hittar du här.