Låg andel avhopp från allmän kurs – jämfört med komvux

Allmän kurs ifrågasätts av Sverigedemokraterna som menar att den inte ska vara folkhögskolans huvudsakliga verksamhet och ett alternativ till komvux. Samtidigt visar statistiken att avhoppen är lägre på allmän kurs än på komvux.
Uppdaterad: 6 april 2022

Det bör vara de kommunala vuxenskolornas uppgift att ge behörigheter, menar Sverigedemokraterna. Allmän kurs ska endast utgöra runt 15 procent av verksamheten, i stället för som nu minst 15 procent. Partiet vill minska anslaget till folkbildningen med nästan 1,2 miljarder kronor, vilket skulle innebära en neddragning med nästan 25 procent. Förändringarna tror partiet kan ge folkbildningen högre trovärdighet och relevans.

Folkhögskolan lyckas där andra misslyckas

Men det är ett faktum att folkhögskolan lyckas där andra utbildningsanordnare misslyckas. Många människor har inte en gymnasieutbildning och flera saknar även grundskolekompetens. En fullgjord gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att komma in på arbetsmarknaden. Och allmän kurs på folkhögskola står sig väldigt bra i jämförelse med andra anordnare av vuxenutbildning.

Skolinspektionens granskning av studieavbrott i kommunal vuxenutbildning visar att cirka 20 procent av kursdeltagarna avbryter varje år en påbörjad kurs på grundläggande eller gymnasial nivå. Myndighetens granskning omfattar såväl utbildning i kommunernas egen regi som utbildning på entreprenad.

Färre avbryter studier på folkhögskola

RIO lät statistikmyndigheten SCB undersöka andelen studieavbrott på allmän kurs. Undersökningen visar att andelen avbrott som registreras efter den 15:e studiedagen är drygt 10 procent.

Det finns alltså inte fog för att ifrågasätta allmän kurs på folkhögskola. Dels är kursen framgångsrik, dels är behovet av allmän kurs stort mot bakgrund av att många befinner sig långt från arbetsmarknaden. Kanske är det i stället så att fler ska inspireras av folkhögskolornas sätt att arbeta för att minska avhoppen från studier?

Till Skolinspektionens granskning (nytt fönster) >