Nyheter

 • 6 december 2021

  Strategier för påverkan i sammanfattning

  Konsultföretaget Strategirådet har tagit fram en rapport om rörelsefolkhögskolornas påverkansarbete gentemot kommuner och regioner. Rapporten bygger på enkäter som besvarats av 89 folkhögskolor. Resultatet visar att det finns förbättringspotential i påverkansarbetet. Utifrån resultaten redovisar Strategirådet ett antal rekommendationer för ett förstärkt påverkansarbete. De sammanfattas här i sju punkter.
 • 6 december 2021

  Friheten är folkhögskolans styrka

  – Vi behöver visa fördelarna med att folkhögskolorna behåller sin frihet, men också vad vi alla har att vinna på att samverka med aktörer utanför folkhögskolan. Det säger Amanda Mogensen på föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan.
 • 6 december 2021

  Synlighet och goda relationer ger framgång

  Skapa kontakter med nyckelpersoner och se till att finnas med i sammanhang där besluten fattas. Två nyckelfaktorer för ett framgångsrikt påverkansarbete, enligt Ida Nordlund, rektor för Kalix folkhögskola.
 • 1 november 2021

  Goda relationer grunden för allt

  – Platsen vi finns på är viktig, men relationerna på platsen är nog ännu viktigare. Det säger Anna Angantyr, lärare och kursansvarig på Glokala folkhögskolan i Malmö.
 • 1 november 2021

  Folkbildning behövs när bruna vindar blåser

  Kulturproducent, lärare, politiker. Tjia Torpe har ett brokigt förflutet och den röda tråden i hennes engagemang har alltid varit kultur och folkbildning. Nu är hon ledamot i RIOs styrelse och drivande i återuppbyggnaden av Fogelstad Kvinnliga Medborgarskola.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12