Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

RIO-frågor kopplat till Coronaviruset Covid 19

Vi befinner oss i en allvarlig tid. Många skolor har frågor att hantera utifrån Coronasituationen. Här samlar vi löpande aktuell information som framför allt rör rörelsefolkhögskolorna.
Uppdaterad: 16 november 2020

16 november 2020

Nu finns det två filmer som svarar på frågor om hur och när man ska testa sig för misstänkt covid-19 samt om skillnaderna mellan PCR-test och antikroppstest. Filmerna finns på textad svenska, samt på arabiska, persiska, engelska och somaliska. Bakom filmerna står Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen.

Informationsverige.se med informationsfilmer om tester textad på enkel svenska samt länkar till film på arabiska, persiska, engelska och somaliska.

Krisinformation.se om covid-19 och tester

 

3 april 2020

Riksdagen fattade igår beslut om stöd vid korttidsarbete. I tidigare regelverk har arbetsgivare vars verksamhet i huvudsak är finansierad av allmänna medel inte varit berättigade att söka stöd för korttidsarbete. Efter det att riksdagens finansutskott behandlat ändringsbudgeten har riksdagen igår beslutat att detta undantag stryks.

Det innebär att de folkhögskolor som bedriver kurs- och konferensverksamhet under Folkhögskolans organisationsnummer är berättigade att söka stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket.

Länk till riksdagsbeslutet

Kort urklipp från Finansutskottets betänkande

 

31 mars 2020

För arbetsgivare – nyheter med anledning av corona. Regeringen har föreslaget en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april. Uppdaterad information finns på skatteverket.se och regeringen.se

27 mars 2020

Webbinar 1 april 10-12. Hur påverkas folkhögskolorna av Corona-pandemin?

Folkbildningsrådet skickade 26 mars ut en enkät till skolledare på folkhögskola för att kartlägga hur folkhögskolorna hanterat rekommendationerna till följd av coronaviruset. Detta för att göra en första bedömning kring vilken påverkan dessa rekommendationer haft och kommer att ha på folkhögskolornas verksamhet och ekonomi.

Med enkätens resultat som utgångspunkt välkomnas skolledare, styrelser och huvudmän att delta i ett webbinarium i samtalsform med möjlighet att ställa frågor.

Webbinar 

 

26 mars 2020

Möjligheten att söka stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket

De folkhögskolor som bedriver kurs-, konferens- och restaurangverksamhet i separat bolag ska kunna söka bidrag för korttidsarbete och andra stöd. Frågan kvarstår dock om de som bedriver kurs- o konferensverksamhet under folkhögskolans organisationsnummer kan erhålla stöd.

Enligt uppgift bereds frågan fortfarande av Tillväxtverkets jurister och det handlar då om vilken omfattning den icke offentligt finansierade verksamheten har.

RIO har kontakt med Arbetsgivaralliansen i frågan och har även varit i kontakt med Utbildningsdepartementet. Stödet för korttidsarbete kommer finnas tillgängligt från den 7 april.

Följ Tillväxtverkets hemsida som uppdateras när ny information finns. Vi kommer även lägga ut info på RIOs hemsida när vi har besked.

Arbetsgivaralliansen

 

Frågor under diskussion

RIOs styrelse har fått många frågor från folkhögskolor, bland annat kring ekonomi och ingångsvärden. Styrelsen har framfört skolornas synpunkter till Folkbildningsrådet. 

Bidrag och ekonomi

  • Kommer det bli en återbetalningsskyldighet för icke genomförd verksamhet?
  • Går det att tidigarelägga utbetalning av statsbidraget?
  • Vad sker med stödet för SMF och Etableringskurserna?
  • Hur klarar skolan sin likviditet?

Ingångsvärden

  • Hur påverkas deltagarveckor och ingångsvärden för innevarande år och kommande år?
  • Balansen mellan kortkurser och långkurser.

 

25 mars 2020

Aktuellt

25 mars RIOs styrelse sammanträdde. De tar upp frågan om konsekvenser för folkhögskolornas verksamhet utifrån rådande situation. Diskussion även kring hur deltagarveckor och ingångsvärden kan hanteras. 

Påverkansarbete. RIO har agerat i frågan och tryckt på mot såväl FBR som Regeringskansliet. Folkhögskolorna är utbildningsinstitutioner som för sin existens och möjlighet att bedriva statsbidragsberättigad verksamhet behöver bedriva sidoverksamhet i form av uppdragsutbildningar, kurs- o konferensverksamhet mm. Faller den riskeras den statsbidragsfinansierade verksamheten.

Mer information på sverigesfolkhögskolor.se

Viktiga länkar om Coronaviruset som rör folkhögskolor samt information och tips om distansundervisning.

Kontakt

För mer information, kontakta RIOs generalsekreterare Gerhard Holmgren på gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se.