• Sök

Filmer från RIO:s verksamhetskonferens 2018

Vid RIO:s verksamhetskonferens lades särskilt fokus på vad som händer med folkhögskolan i en tid av snabb växt och utveckling, både i plenum och gruppsamtal.
Uppdaterad: 28 mars 2018

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, arrangerade i mars sin verksamhetskonferens 2018. Konferensen erbjöd tillfällen att belysa aktuella frågor som berör verksamheten samt även samtal om RIOs idégrund.

Konferensen inleddes med föreläsningen Folkhögskola och omvärld – en föreläsning om hur organisationer kan förhålla sig till bidragsstyrning och omvärldens alla krav och förväntningar. Föreläsningen hölls av Susanna Alexius, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

 

 

Utöver aktuell information från styrelsen hölls även ett samtal kring erfarenheter från fyra folkhögskolor kring temat Att hantera snabb växt och utveckling. De medverkande var Agrita Martinsone, rektor Litorina fhsk, Magnus Nordqvist, studierektor Sankt Ignatios fhsk, Karin Langeland, rektor Nordiska fhsk i Kungälv och Stig Åsbringer, rektor Dalkarlså fhsk.

 

 

Läs mer om Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.