• Sök
Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Omvärld

RIO är medlem i olika organisationer med koppling till folkbildning, civilsamhället och internationell sammmanhang. Nedan kan du läsa mer om vilka organisationer RIO är medlem i och vilka organisationer som RIO samverkar med.
Uppdaterad: 17 december 2018

RIO är medlem i följande organisationer/föreningar:

RIO ingår i följande nätverk: 

  • Nationella rådet för folkbildningsforskning, MIMER
  • Råd för folkbildningsfrågor, RÅFF, ett samrådsorgan för Institutionen för Beteendevetenkap och folkbildning på central nivå vid Linköpings Universitet.

RIO har även undertecknat Den nationella Överenskommelsen som är en samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting samt idéburna organisatione rinom det sociala området.