• Sök
Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO
RIOs uppgift är att bevaka, främja och tillvarata medlemsskolornas intressen.

Idé och uppdrag

RIO är en intresseorganisation som representerar 112 av Sveriges 154 folkhögskolor. De 112 skolorna är folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolor i Sverige.
Uppdaterad: 26 september 2017

Här kan du läsa mer om vår historia, läsa vårt idéprogram, se vilka våra medlemsskolor är med mera.