Logotyp för OFI.

OFI:s styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.
Uppdaterad: 17 april 2023

Ordförande
Thomas Nilsson
Rektor Gotlands folkhögskola
0702-64 49 39
thomas.nilsson@edu.gotland.se

Vice ordförande
Peter Carlsson
Rektor Katrinebergs folkhögskola
070-623 15 09
peter.carlsson@regionhalland.se

Ledamot
Berit Roman  
Rektor Göteborgs folkhögskola
070-605 90 90
berit.roman@vgregion.se

Ledamot
Tomas Rydsmo
Strateg Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen
0700-82 40 27
tomas.rydsmo@vregion.se

Ledamot
Hans-Olov Furberg
Verksamhetschef kultur och bildning Region Västernorrland
073-275 24 52
hans.olof.furberg@rvn.se

Ledamot
Mia Karlsson
Rektor Blekinge folkhögskola
0457–73 18 61
mia.karlsson@regionblekinge.se

Ledamot
Lisa Rosander
Rektor Kävesta folkhögskola
070-552 82 06
lisa.rosander@kavesta.fhsk.se

Ledamot
Anna Hartman Sjödin
Folkhögskolechef Region Västerbotten
070-272 00 59
anna.sjodin@regionvasterbotten.se

Ledamot
Emil Alm
Rektor Värnamo folkhögskola
070-534 90 14
emil.alm@rjl.se