Stora utmaningar i rektorernas situation

Stress, ekonomiska utmaningar och bristande administrativt stöd är orsaker till att rektorer överväger att byta jobb. Bra medarbetare och utvecklande arbetsuppgifter är orsaker till att de stannar.
Uppdaterad: 18 oktober 2018

I oktober 2017 svarade samtliga folkhögskolerektorer på en enkät om sin arbetssituation. Den visade att många upplever arbetet som stressigt, inte minst på grund av stora ekonomiska utmaningar och att det saknas stödfunktioner för bland annat administrativa arbetsuppgifter.

Trots detta uppger många att bra medarbetare och utvecklande arbetsuppgifter är faktorer som gör att man väljer att stanna.

Läs en sammanfattning av rektorsenkäten här (pdf) »