Aktuellt

  • 1 maj 2017

    Johanna Winbladh ny på OFI och FSO

    Den 1 maj tillträder Johanna Winbladh tjänsten som handläggare hos FSO och OFI. Här berättar hon om sig själv och sina arbetsuppgifter.
  • 8 januari 2017

    Verksamhetsberättelse 2016

    Verksamhetsberättelsen för 2016 lyfter OFI:s arbete med prioriterade frågor från verksamhetsplanen.
1 2