Logotyp för OFI.
Lärare och deltagare på folkhögskola.
Det finns 42 offentligägda folkhögskolor i Sverige.

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) organiserar rektorer för folkhögskolor med regioner/landsting som huvudmän.
Uppdaterad: 13 december 2021

Om OFI

OFI är en intresseförening för de 42 offentligägda folkhögskolorna och verkar för att: 

  • befästa och utveckla folkhögskolans plats som en viktig del av vuxnas lärande.
  • synliggöra folkhögskolans betydelse för landsting och regioner.
  • verka för att säkerställa den offentliga finansieringen av folkhögskolans verksamhet.
  • öka omvärldens kunskap om folkhögskolans specifika möjligheter. 

OFI är en av organisationerna bakom Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.

OFI:s verksamhet leds av en styrelse.

Kontaktuppgifter till kansli och ordförande hittar du här.