Logotyp för Fhf

Folkhögskoleföreningen inom SKR, Fhf

Folkhögskoleföreningen inom SKR, Fhf, organiserar politiker som är förtroendevalda företrädare för landets 42 folkhögskolor med regioner som huvudmän.
Uppdaterad: 19 december 2019

Ordförande har ordet

Snart är även 2019 avklarat. Ett par veckor kvar som många av oss kommer tillbringa med nära och kära och förhoppningsvis lite avkoppling och återhämtning. Vi i styrelsen för folkhögskoleföreningen kommer ladda om för att under 2020 satsa än mer tid på att trumma på med vikten av regionalt ägda folkhögskolor. Visa på vilken tillgång det är för de regioner som har en eller flera skolor.

Robert skriver mer om detta i nyhetsbrevet. En annan viktig fråga där våra folkhögskolor kan spela en roll är arbetet med Agenda 2030. På höstmötet så gjorde vi ett avstamp i det arbetet med hjälp av professor Hans Abrahamsson. Två frågor som är viktiga för samhället och där vi som folkhögskolor kan kliva upp och visa på hur vi kan vara en konstruktiv medspelare och till och med en ledare inom vissa områden när det gäller utveckling och omställning till
ett hållbart samhälle.

2020 kommer också handla hur vi får till ett fungerande system med mobilitetsersättning där vi kan nå enighet i så stora stycken som möjligt. Det viktiga är att vi inte tappar de studerandes möjlighet till mobilitet. Att vi inte bygger system som låser in istället för att öppna upp. Hela folkhögskoleidéen handlar om rörlighet att söka den utbildning som ger en förutsättningar att ta sig vidare i livet oavsett vart den än befinner sig geografiskt.

Några datum för 2020 som vi fastslog på höstmötet är Årsmöte 20 mars och Höstmöte 6 november.

Med detta önskar vi från föreningens styrelse er alla God jul och Gott nytt år!

Peter Högberg
Ordförande

Utbildning för folkhögskolestyrelser

Den 19-20 september 2019 genomförde Fhf en utbildning för ledamöter i folkhögskolestyrelser, med tema styrelsens roll och ansvar samt aktuella frågor från Sveriges kommuner och landsting, Folkbildningsrådet och regeringen.

Utbildningen hölls i Sveriges folkhögskolors lokaler i Stockholm och det var en intresserad grupp som bildade sig kring folkhögskolans uppgift, roll, regler och möjligheter i den regionala utvecklingen.

Deltagarna vid utbildningen för folkhögskolestyrelser 2019.
Deltagarna vid utbildningen för folkhögskolestyrelser 2019.

Årsmötet 2019

Fredagen den 29 mars höll Fhf sitt årliga vårmöte tillsammans med OFI. Mötet gästades av Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet (FBR), Maria Jacobsson, ansvarig för folkbildningsfrågor på SKL, Anette Novak, chef Statens Medieråd och Erik Nilsson, Statssekreterare för Utbildningsminister Anna Ekström.

Aktuella folkbildningsfrågor avhandlades, exempelvis FBRs inlämnade äskanden till Utbildningsdepartementet, hur vi arbetar med MIK, Media och informationskunnighet ur ett demokratiskt och långsiktigt perspektiv och hur landets folkhögskolor har arbetat under 2018 och vad som väntar under 2019.

Under mötet avtackades såväl ledamöter i styrelsen för OFI som Fhf. Fhf tackade av sin ordförande Åsa Kratz, Region Sörmland samt ledamöterna Hans-Inge Sältenberg, Västra Götalandsregionen och Monica Fällström, Region Västernorrland.

I samband med vårmötet genomfördes också årsmötet för föreningen och styrelsen har nu en delvis ny sammansättning där Peter Högberg valdes till föreningens ordförande.

Facebook

Föreningen har en aktiv Facebooksida som regelbundet uppdateras med information om verksamheten: