Logotyp för FHF

Styrelse Fhf

Uppdaterad: 21 april 2023

Styrelse 2023/2024

Ordförande

Peter Högberg (s), Region Kalmar län

Vice ordförande

Jenny Elander EK (c), Region Östergötland

Kassör

Robert Uitto (s), Region Jämtland Härjedalen

Sekreterare

Gun Lusth (m), Region Jönköpings län

Ledamöter

Hans Backlund (s), Region Västernorrland
Mats Pilhem (v), Västra Götalandsregionen
Hans Johansson (c), Region Dalarna

Övriga förtroendevalda

Revisor och ersättare

Ordinarie: Kurt Podgorski (s), Region Dalarna
Ersättare: Joacim Wäppling (kd), Region Sörmland

Valberedning

Sammankallande: Åsa Kratz (s), Region Sörmland
Ledamot: Ola Persson (c) Region Värmland