Logotyp för Fhf

Debatt

Fhf formulerade i december 2019 en debattartikel med rubriken "Regionernas folkhögskolor - en naturlig del av regionalutveckling".
Uppdaterad: 18 december 2019

Artikeln inleds så här:

"Folkhögskolan är en egen bildnings- och utbildningsform för vuxna, som är relativt fri i sin form i jämförelse med Gymnasieskolan och andra utbildningsformer för vuxna.

Det unika med Folkhögskolan är förmågan att anpassa utbildningen till den enskildes behov och ge bäst förutsättning för de studerande.

Grunden för folkbildningen är det vuxna egna valet att gå utbildning. Det är blandningen av studerande i olika åldrar och med olika livserfarenheter tillsammans i bildning som är folkhögskolans pedagogiska idé. I det fria och frivilliga vilar folkhögskolans själ."

Läs hela debattartikeln här (pdf) >