• Sök
Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Resurssidorna

Sveriges folkhögskolors Resurssidor samlar fördjupningsmaterial relevant för landets folkhögskolor. Det kan vara filmer och presentationer från konferenser och föreläsningar, genomförda Webinar eller temasidor kring aktuella ämnen.
Uppdaterad: 24 april 2018

Resurssidorna

Sveriges folkhögskolors Resurssidor har en egen webbplats. Under 2018 kommer webbplatsen att förändras och få en ny design. 

Till Resurssidorna.

Sveriges folkhögskolors Resurssidor är en resurs och ett stöd för kompetensutveckling inom olika områden relevanta för folkhögskolornas personal. 

Under 2018 kommer Resurssidorna att utvecklas och anpassas för att uppfylla de nya behov som ställs. 

Tidigare material ska finnas tillgängligt i form av ett Öppet arkiv.

 

Kontaktperson

Lars-Göran Karlsson
Webbredaktör, videotjänster
070-371 17 07
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se