• Sök
Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Pedagogiska resurser

Folkhögskolornas Pedagogiska resurser finns för dig som arbetar eller studerar på någon av landets folkhögskolor. Här finns tjänster för kommunikation och lärande, studiematerial, artiklar, program från UR och mycket mer.
Uppdaterad: 13 mars 2018

Pedagogiska resurser

Pedagogiska resurser har en egen webbplats. Här finns program och tjänster för kommunikation och lärande, studiematerial och tematiska artiklar.

Till Pedagogiska resurser.

Folkhögskolornas Pedagogiska resurser stöder folkhögskolorna i att uppnå ökad digital kompetens i organisation och pedagogisk verksamhet för att därigenom utrusta deltagarna med digital kompetens för fortsatta studier, arbetsliv och vardagsliv. Vi erbjuder pedagogiskt stöd, verktyg och resurser.

Detta nås genom att vi:

  • når ut till alla folkhögskolor och länsbildningsförbund och andra folkbildningsorganisationer med vårt utbud.
  • gör kontinuerlig behovsinventering av vilka insatser och stöd skolorna behöver i form av mentorskap, samverkansytor och erfarenhetsutbyten.
  • interagerar med användarna för att ligga rätt i utbudet av verktyg och resurser.
  • genomför fortbildningssatsningar för pedagoger.
  • samverkar med andra aktörer inom digital utveckling: Digidelnätverket m fl
  • anordnar konferenser och mötesplatser.

Kontaktperson

Lars-Göran Karlsson
Webbredaktör, videotjänster
070-371 17 07
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se