• Sök
Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Styrgrupp

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) arbetar på uppdrag av Sveriges 155 folkhögskolor.
Uppdaterad: 21 augusti 2018

Organisationen leds av en styrgrupp bestående av arbetsutskotten för folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer:

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)
Folkhögskoleföreningen inom SKL (FhF)

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
Stefan Attefall
Tomas Aronsson
Barbro Wickman-Parak
Gerhard Holmgren

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)
Thomas Nilsson
Peter Karlsson
Hans-Olov Furberg

Folkhögskoleföreningen inom SKL (FhF)
Åsa Kratz
Peter Högberg