• Sök
Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Styrgrupp FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) arbetar på uppdrag av folkhögskolornas intresseorganisationer och därigenom Sveriges 156 folkhögskolor.
Uppdaterad: 15 maj 2019

Organisationen leds av en styrgrupp bestående av arbetsutskotten för folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer:

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)
Folkhögskoleföreningen inom SKL (FhF)

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)

Stefan Attefall
Tomas Aronsson
Annamaria Hedlund
Gerhard Holmgren

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)

Thomas Nilsson
Peter Carlsson
Hans-Olov Furberg

Folkhögskoleföreningen inom SKL (FhF)

Peter Högberg
Robert Uitto