• Sök
Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Att söka bidrag

Nu har vi uppdaterat denna handledning vars syfte är att underlätta och inspirera folkhögskolornas deltagande i transnationellt samarbete.
Uppdaterad: 15 mars 2017

På uppdrag av FOLAC har Åke Larsson, tidigare rektor på Österlens folkhögskola och med långvarig erfarenhet av samarbete över gränserna, gjort denna sammanställning. I handledningen får man svar på följande frågor:

  • Vad ger det oss som skola att arbeta internationellt?
  • Vad bör vi tänka på innan vi ger oss in i projektsamarbeten?
  • Vad ska man tänka på när man skriver en projektansökan?
  • Vilka fonder och program kan folkhögskolor söka medel ur och vilka villkor gäller?

I handledningen finns också exempel på projekt som folkhögskolor genomfört och kontaktuppgifter till personer inom folkhögskolevärlden som kan fungera som mentorer.