• Sök
Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO
Lektion på folkhögskola.
Här hittar du fortbildningar relevanta för dig som arbetar på folkhögskola.

Fortbildning för folkhögskolepersonal

Här samlar vi fortbildningar relevanta för personer som arbetar och verkar inom folkhögskolan. Det kan vara Sveriges folkhögskolor men även andra kurs- eller utbildningsanordnare som står bakom.
Uppdaterad: 20 juni 2017

Allmän kurs i utveckling -
fortbildning för lärare på allmän kurs

Målgrupp

Lärare vid Allmän kurs på folkhögskola.

Anordnare

Sveriges folkhögskolor

Innehåll

Metoder för att utveckla det pedagogiska arbetet. Möjlighet att arbeta med andra för att prova begrepp, teorier och modeller. Föreläsningar inom folkbildning, pedagogik och ungdomsforskning. Folkhögskolans pedagogiska historia, en fungerande undervisning, mångfaldsperspektiv, framtidens deltagargrupper och hur folkhögskolan ska möta dessa. Bedömning för lärande samt didaktiska synsätt om folkhögskollärares yrkespraktik i undervisning. 

Kursdatum

8-10 november 2017
7-9 februari 2018
4-6 april 2018 

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen här (pdf).

 

Att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola

Målgrupp

Kursföreståndare, linjeledare, blivande skolledare.

Anordnare

Karlstads universitet

Innehåll

Utbildningen handlar om kunskapen, förmågan och viljan att leda folkhögskolans eller kulturskolans verksamhet med helheten för ögonen och om att utveckla skolan mot uppställda mål. Utbildningen är således både en kompetensutveckling för olika ledningsuppgifter och en förberedande utbildning för framtida skolledare.

Kursdatum

1-2 februari 2018
26-27 april 2018

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen på Karlstads universitets webbplats.