• Sök
Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO
Lektion på folkhögskola.
Här hittar du fortbildningar relevanta för dig som arbetar på folkhögskola.

Fortbildning för folkhögskolepersonal

Här samlar vi fortbildningar relevanta för personer som arbetar och verkar inom folkhögskolan. Det kan vara Sveriges folkhögskolor men även andra kurs- eller utbildningsanordnare som står bakom.
Uppdaterad: 18 augusti 2017

Allmän kurs i utveckling -
fortbildning för lärare på allmän kurs

Målgrupp

Lärare vid Allmän kurs på folkhögskola.

Anordnare

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) i samarbete med Örebro universitet.

Innehåll

Metoder för att utveckla det pedagogiska arbetet. Möjlighet att arbeta med andra för att prova begrepp, teorier och modeller. Föreläsningar inom folkbildning, pedagogik och ungdomsforskning. Folkhögskolans pedagogiska historia, en fungerande undervisning, mångfaldsperspektiv, framtidens deltagargrupper och hur folkhögskolan ska möta dessa. Bedömning för lärande samt didaktiska synsätt om folkhögskollärares yrkespraktik i undervisning. 

Kursdatum

8-10 november 2017
7-9 februari 2018
4-6 april 2018 

Ansökan

Personligt ansökningsbrev senast den 15 september till: fortbildning@sverigesfolkhogskolor.se.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen här.

 

Att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola

Målgrupp

Kursföreståndare, linjeledare, blivande skolledare.

Anordnare

Karlstads universitet

Innehåll

Utbildningen handlar om kunskapen, förmågan och viljan att leda folkhögskolans eller kulturskolans verksamhet med helheten för ögonen och om att utveckla skolan mot uppställda mål. Utbildningen är således både en kompetensutveckling för olika ledningsuppgifter och en förberedande utbildning för framtida skolledare.

Kursdatum

1-2 februari 2018
26-27 april 2018

Ansökan

Anmäl dig senast den 15 november 2017.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen på Karlstads universitets webbplats.

 

Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom folkhögskolan och vill orientera dig i det specialpedagogiska fältet.

Anordnare

Linköpings universitet

Innehåll

Kursen vill ge möjlighet för lärare och rektorer inom folkhögskolan att gemensamt ta sig an olika frågor som rör diagnoser, funktionsnedsättningar och funktionshinder och samtala om hur vi ska förhålla oss till dem.

Kursdatum

Kursen äger rum under perioden september 2017 till mars 2018. Den bygger på fyra gemensamma kurstillfällen på LiU och tar i anspråk totalt sex heldagar – vid sidan om egen läsning och skrivande av olika kursuppgifter.

Ansökan

Sista dag för anmälan till kursen är 1 september 2017.

Mer om utbildningen

Läs mer om kursen Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola på Linköpings universitets webbplats.

 

Folkhögskolans idé och pedagogik 7,5 hp

Målgrupp

Kursen riktar sig dig som är lärare/pedagog på folkhögskola och som vill lära dig mer om folkhögskollärarens arbete och yrkesroll.

Anordnare

Linköpings universitet

Innehåll

Kursen har fokus på folkhögskolans pedagogik och idétradition. Fördjupning sker i olika teman, exempelvis folkhögskolans pedagogik, folkhögskolans idé, folkhögskolans frihet och uppdrag.

Kursdatum

Kursens deltagare samlas under fyra kurstillfällen i Linköping:

Seminarium 1: 10 oktober
Seminarium 2: 27-28 november
Seminarium 3: 23-24 januari
Seminarium 4: 23 mars

Ansökan

Sista dag för anmälan är den 1 september. Eftersom kursen är en uppdragskurs måste anmälan och kursavgift inges av arbetsgivaren. Rektor på din skola har fått information och blanketter.

Mer om utbildningen

http://www.ibl.liu.se/pedvux/folkhogskolans-ide-och-pedagogik?l=sv

 

Validering i praktiken

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare, Lärare, Administratörer och personer som arbetar med antagning.

Anordnare

Linköpings universitet

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens, vilket även ger deltagarna förutsättningar att utveckla arbetet med validering i praktiken. Kursen kommer att utgå från såväl konkreta exempel på validering som relevanta teoretiska perspektiv som bidrar till förståelse och reflektion i relation till valideringspraktiken.

Kursdatum

Distansutbildning på kvartsfart under en termin, med fem fysiska heldagsträffar:
ons 2017-09-06
tors 2017-09-28
fre 2017-10-20
tis 2017-11-14
tis 2017-12-05

Ansökan

Sista anmälningsdag är den 18 augusti 2017. Intresseanmälan skickas till linda.uhrbom@liu.se.

Mer om utbildningen

Läs mer om Validering i praktiken på Linköpings univetsitets webbplats.