• Sök
Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO
Folkbildningsnätet finns för dig som arbetar eller studerar på en folkhögskola.
Folkbildningsnätet finns för dig som arbetar eller studerar på en folkhögskola.

Folkbildningsnätet

Folkbildningsnätet är en resurs för dig som arbetar eller studerar på någon av landets folkhögskolor. Här finns tjänster för kommunikation och lärande, studiematerial, artiklar, program från UR och mycket mer.
Uppdaterad: 16 oktober 2017

Under rubriken Folkbildningsnätet hittar du olika delar:

Kort om Folkbildningsnätet
Folkbildningsnätet stöder folkhögskolorna i att uppnå ökad digital kompetens i organisation och pedagogiska verksamhet för att därigenom utrusta deltagarna med digital kompetens för fortsatta studier, arbetsliv och vardagsliv.

Genom att vara mötesplats på nätet för folkhögskolornas pedagogiska verksamhet erbjuder Folkbildningsnätet pedagogiskt stöd, verktyg och resurser.

Detta nås genom att Folkbildningsnätet:

 • når ut till alla folkhögskolor och länsbildningsförbund och andra folkbildningsorganisationer med vårt utbud.
 • gör kontinuerlig behovsinventering av vilka insatser och stöd skolorna behöver i form av mentorskap, samverkansytor och erfarenhetsutbyten.
 • interagerar med användarna för att ligga rätt i utbudet av verktyg och resurser.
 • genomför fortbildningssatsningar för pedagoger.
 • samverkar med andra aktörer inom digital utveckling: Digidelnätverket m fl
 • anordnar konferenser och mötesplatser.
 • genom nättidningen reflex sprider goda exempel, omvärldsbevakar och stimulerar till ökad digital kompetens.


Särskilda insatser 2017

 • Utveckla och förnya Folkbildningsnätets hemsida
 • Fortbildningsinsatser genom Flexikon, webbkurser, Workspace och annan kursverksamhet
 • Fortsatta åtgärder för att öka den digitala tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Särskild fokus på att sprida den tillgängliga wordpressmallen Wally.
 • Stimulera pedagogisk personal och deltagare till produktion av studiematerial och kunskapsutbyte av goda exempel.
 • Arbeta för att varje folkhögskola har en kontaktperson för digital utveckling
 • Anordna årlig nationell konferens för kontaktpersoner och andra kring digitalt lärande
 • Hitta nya former för stöd och mentorskap lokalt och regionalt
 • Fortsatt deltagande i EU-projektet DigiUP och i det nordiska projektet Open badges

Kontaktpersoner:

Lars-Göran Karlsson
Webbredaktör, videotjänster
070-371 17 07
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se

Ulrika Knutsson
Digital utveckling
070-640 84 52
ulrika.knutsson@folkbildning.net