• Sök

Kontakta oss

Här finner du namn, kontaktuppgifter samt organisationstillhörighet på all personal vid Sveriges folkhögskolors kansli på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm.
Uppdaterad: 17 januari 2019

Sveriges folkhögskolor

Växel: 08-17 03 80
E-post: info@sverigesfolkhogskolor.se

Post: Box 112 15, 100 61 Stockholm 
Besök: Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm

Faktura skickas via e-post till: rio@softhe.se

Våra organisationer

Till Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)

Till Folkhögskoleföreningen inom SKL (FhF)

Till Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)

Till Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO)

Vår personal


Wilhelm Blixt

Webbkommunikatör, FSO
08-17 03 85
wilhelm.blixt@sverigesfolkhogskolor.se


Ambika Hansell Ek

Handläggare, RIO
08-17 03 83
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se


Matilda Hedlund

Kommunikatör, FSO
08-17 03 86
matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se


Gerhard Holmgren

Organisationschef, RIO
070-566 35 52
gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se


Lars-Göran Karlsson

Folkbildningsnätet / Kvalitetsutveckling, FSO
08-17 03 89
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se


Heli Lindell

Verksamhetschef, FSO
08-17 03 90
heli.lindell@sverigesfolkhogskolor.se


Sandra Löfstedt

Studieinformatör, FSO
08-17 03 88
sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se


Fredrik Olén

Webbstrateg & kommunikatör, FSO
08-17 03 92
fredrik.olen@sverigesfolkhogskolor.se


Lina Remnert

Internationellt arbete, FSO
08-17 03 91
lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se  


Katarina Svedberg

Ekonomi / Administration, FSO / RIO
08-17 03 87
katarina.svedberg@sverigesfolkhogskolor.se


Johanna Winbladh

Handläggare, FSO / OFI
08-17 03 84
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se