• Sök

Kontakta oss

Här finner du namn, kontaktuppgifter samt organisationstillhörighet på all personal vid Sveriges folkhögskolors kansli på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm.
Uppdaterad: 11 februari 2019

Sveriges folkhögskolor

Växel: 08-17 03 80
E-post: info@sverigesfolkhogskolor.se

Post: Box 112 15, 100 61 Stockholm 
Besök: Magnus Ladulåsgatan 63A, Stockholm

Faktura skickas via e-post till: rio@softhe.se

Våra organisationer

Till Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)

Till Folkhögskoleföreningen inom SKL (FhF)

Till Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)

Till Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO)

Vår personal


Gerhard Holmgren

Gerhard Holmgren

Organisationschef - RIO
070-566 35 52
gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se

 

Heli Lindell

Heli Lindell

Verksamhetschef - FSO
08-17 03 90
heli.lindell@sverigesfolkhogskolor.se

 

Ambika Hansell Ek

Ambika Hansell Ek

Handläggare - RIO
08-17 03 83
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se

 

Fredrik Olén

Fredrik Olén

Webbstrateg / Kommunikatör - FSO
08-17 03 92
fredrik.olen@sverigesfolkhogskolor.se

 

Johanna Winbladh

Johanna Winbladh

Handläggare - FSO/OFI
08-17 03 84
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se

 

Katarina Svedberg

Katarina Svedberg

Ekonomi, administration - FSO/RIO
08-17 03 87
katarina.svedberg@sverigesfolkhogskolor.se

 

Lars-Göran Karlsson

Lars-Göran Karlsson

Folkbildningsnätet / Kvalitetsutveckling - FSO
08-17 03 89
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se

 

Lina Remnert

Lina Remnert

Internationellt arbete - FSO
08-17 03 91
lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se

 

Matilda Hedlund

Matilda Hedlund

Kommunikatör - FSO
08-17 03 86
matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se

 

Sandra Löfstedt

Sandra Löfstedt

Studieinformatör - FSO
08-17 03 88
sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se

 

Wilhelm Blixt

Webbkommunikatör - FSO
08-17 03 85
wilhelm.blixt@sverigesfolkhogskolor.se