• Sök
Tecknad bild föreställande Hédi Fried.
"Vänj dig aldrig vid orättvisor." Hédi Fried överlevde Förintelsen och är en av initiativtagarna till demokratisatsningen #ViMåstePrata.

Sveriges folkhögskolor står bakom #ViMåstePrata

Våren 2018 lanserades demokratisatsningen #ViMåstePrata. Ett nytt initiativ till försvar för demokratin, initierad av Hédi Fried, Kristina Persson, Sverker Sörlin, Per Ödling och Elisabeth Åsbrink.
Uppdaterad: 11 oktober 2018

 

Sveriges folkhögskolor står bakom #ViMåstePrata genom att folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och Fhf/OFI tillsammans med Studieförbundens intresseorganisation är en aktiv del av satsningen.

Webbplats: www.vimasteprata.org
Facebook: facebook.com/vimasteprataomdemokrati 
Twitter: Hashtag #ViMåstePrata

Folkbildningsrådet har beviljat ansökan från #ViMåstePrata

Folkhögskolor och studieförbund har gjort en bred gemensam ansökan till Folkbildningsrådet om pengar till demokratiarbete inom #ViMåstePrata. Den 10 oktober 2018 fattade Folkbildningsrådet beslut om att bevilja ansökan.

"Bifallet till vår ansökan är ett mycket glädjande besked från Folkbildningsrådet som ger oss resurser att växla upp arbetet med demokrati inom studieförbund och folkhögskolor i hela landet", säger Gerhard Holmgren och Thomas Nilsson, Sveriges Folkhögskolor samt David Samuelsson, Studieförbunden.

Läs mer om Folkbildningsrådets bidragsbeslut här.

Boka demokratitalare

Folkhögskolorna är en stark demokratisk kraft med en bred och etablerad verksamhet inom demokratiområdet. Genom satsningen #ViMåstePrata kan nya spännande möten mellan människor skapas.

Folkhögskolorna och studieförbunden får tillgång till en namnkunnig föreläsarbank som innehåller över 130 demokratitalare. Dessa har anmält sitt intresse för att besöka folkhögskolor och studieförbund och möta deltagare eller inbjuden allmänhet för att samtala och diskutera kring demokratiska värden. 

Det finns inga begränsningar för hur många tillfällen en enskild folkhögskola kan anordna #ViMåstePrata-arrangemang. Det går alldeles utmärkt att boka flera demokratitalare vid ett eller flera olika tillfällen. Ju fler dess bättre!

Läs artikel om Jan Eliassons besök på Sundbybergs folkhögskola.

Se listan på demokratitalare här.

Handbok för demokrater

Boken "Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?" har tagits fram av ett tjugotal författare, bland andra Hédi Fried, Ola Larsmo, Antje Jackelén, Göran Greider, Mohammad Fazlhashemi och Gellert Tamas. Boken kan fungera som studiematerial för de träffar och samtal som arrangeras runt om i Sverige.

Det finns också samtalsfrågor att ladda ner, som kan användas vid diskussioner kring bokens innehåll.

Beställ boken: sofia.cecioni@nok.se 

Meddela alltid: Fullständig leverans- och fakturaadress samt organisationsnummer måste anges. Beställningar kan inte hanteras utan fullständiga uppgifter.

Natur och kultur får glädjande nog in väldigt många beställningar från folkhögskolor och studieförbund. Tyvärr är de inte alltid fullständiga vilket är ett måste för att kunna slutföra beställningen. Kontrollera att leverans- och fakturaadress samt organisationsnummer finns med i din beställning.

Folkhögskolorna kan köpa boken till följande priser (inkl. moms och exkl. frakt):

• 1-10 ex 75 kr 
• 11-24 ex 60 kr 
• 25 ex och uppåt 47 kr

Arrangemang på folkhögskolorna

Ett antal folkhögskolor har bokat in demokratitalare från #ViMåstePrata och fler tillfällen bokas hela tiden:

tisdag den 24 april
Jakobsbergs folkhögskola

Tjia Torpe 

lördag den 5 maj
Bäckedals folkhögskola

Lasse Berg 

tisdag den 15 maj
Marieborgs folkhögskola

Elisabeth Åsbrink 

fredag den 25 maj
Fornby folkhögskola

Jörgen Hammarin 

torsdag den 16 augusti
Härnösands folkhögskola

Calle Nathansson 

måndag den 27 augusti
Jakobsbergs folkhögskola

Panelsamtal: "Vad innebär ett jämlikt samhälle" 

måndag den 27 augusti
Östra Grevie folkhögskola

Anna-Lena Lodenius 

tisdag den 28 augusti
Vårdinge by folkhögskola

Demokratifest med Stina Oscarson
"Vi hade nästan 200 personer som lyssnade på Stina. Det är många som kommit i efterhand och tackat för föreläsningen! Deltagare och medarbetare som beskriver att de blev berörda, omtumlade och väldigt inspirerade till att hålla samtalsnivåer och tankar seriösa, respektfulla och skarpa. Många av de som tackat har just talat om att de fått en ökad förståelse för vikten av att vårda det respektfulla samtalet för att värna demokratin."

torsdag den 30 augusti
Nordiska folkhögskolan i Kungälv

Stina Oscarson 

torsdag den 30 augusti
Ölands folkhögskola

Kajsa Klein 

tisdag den 4 september
Östra Grevie folkhögskola

Lasse Berg 

fredag den 7 september
Sundbybergs folkhögskola

Jan Eliasson, f.d. utrikesminister och vice generalsekreterare i FN
"Ni är hoppet! Ni har en jättechans att påverka". 
Läs artikel om Jan Eliassons besök på Sundbybergs folkhögskola »

torsdag den 1 november
Folkhögskoleforum i Stockholm

Mina Dennert 

måndag den 12 november
Gotlands folkhögskola i Hemse

Inger Jägerhorn 

torsdag den 15 november
Folkhögskolorna i Närke

Pierre Shori 

måndag den 19 november
Jakobsbergs folkhögskola

Kristina Wicksell 

torsdag den 22 november
Folkhögskolan i Angered

Hama Al-Khamri

Kontakt

Kontakt för folkhögskolorna är Ronny Schueler, ronny.schueler@folkbildning.net.