• Sök

Sveriges folkhögskolor står bakom #ViMåstePrata

Våren 2018 lanserades demokratisatsningen #ViMåstePrata. Ett nytt initiativ till försvar för demokratin, initierad av Hédi Fried, Kristina Persson, Sverker Sörlin, Per Ödling och Elisabeth Åsbrink.
Uppdaterad: 29 juni 2018

 

Sveriges folkhögskolor står bakom #ViMåstePrata genom att folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och Fhf/OFI tillsammans med Studieförbundens intresseorganisation är en aktiv del av satsningen.

Webbplats: www.vimasteprata.org
Facebook: facebook.com/vimasteprataomdemokrati 
Twitter: Hashtag #ViMåstePrata

Mingel med #ViMåstePrata i Almedalen

#ViMåstePrata driver demokrati-frågor över hela landet. Så vilka är de faktiska hoten? Hur kan vi bäst stärka demokratin? Vilka svagheter och styrkor? Kom på mingel i Almedalen med involverande swot-analys kring demokratins ställning.

På scen: Po Tidholm, Antje Jackelén och fler.

All info och anmälan här!

Plats: Mellangatan 37, Visby
Tid: 4 juli kl 16.30-18.30
Mat: Snittar och dryck serveras

Folkhögskolorna som demokratisk kraft

Folkhögskolorna är en stark demokratisk kraft med en bred och etablerad verksamhet inom demokratiområdet. Genom satsningen #ViMåstePrata kan nya spännande möten mellan människor skapas. Folkhögskolorna och studieförbunden får tillgång till en namnkunnig föreläsarbank som innehåller över 100 demokratitalare. Dessa har anmält sitt intresse för att besöka folkhögskolor och studieförbund och möta deltagare eller inbjuden allmänhet för att samtala och diskutera kring demokratiska värden.

Arrangemang på folkhögskolorna

Ett antal folkhögskolor har bokat in demokratitalare från #ViMåstePrata och fler tillfällen bokas hela tiden:

Jakobsbergs folkhögskola
Tjia Torpe tisdag den 24 april

Bäckedals folkhögskola
Lasse Berg lördag den 5 maj

Marieborgs folkhögskola
Elisabeth Åsbrink tisdag den 15 maj

Fornby folkhögskola
Jörgen Hammarin fredag den 25 maj

Härnösands folkhögskola
Calle Nathansson torsdag den 16 augusti

Jakobsbergs folkhögskola
Panelsamtal: "Vad innebär ett jämlikt samhälle" måndag den 27 augusti

Östra Grevie folkhögskola
Anna-Lena Lodenius måndag den 27 augusti

Vårdinge by folkhögskola
Demokratifest med Stina Oscarson tisdag den 28 augusti

Nordiska folkhögskolan i Kungälv
Stina Oscarson torsdag den 30 augusti

Ölands folkhögskola
Kajsa Klein torsdag den 30 augusti

Östra Grevie folkhögskola
Lasse Berg tisdag den 4 september

Sundbybergs folkhögskola
F.d. utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, Jan Eliasson, fredag den 7 september

Folkhögskoleforum i Stockholm
Mina Dennert torsdag den 1 november

Gotlands folkhögskola i Hemse
Inger Jägerhorn måndag den 12 november

Folkhögskolorna i Närke
Pierre Shori torsdag den 15 november

Jakobsbergs folkhögskola
Kristina Wicksell måndag den 19 november

Folkhögskolan i Angered
Hama Al-Khamri torsdag den 22 november

Handbok för demokrater

Boken Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin? har tagits fram av ett tjugotal författare, bland andra Hédi Fried, Ola Larsmo, Antje Jackelén, Göran Greider, Mohammad Fazlhashemi och Gellert Tamas. Boken kan fungera som studiematerial för de träffar och samtal som arrangeras runt om i Sverige.

Det finns också samtalsfrågor att ladda ner, som kan användas vid diskussioner kring bokens innehåll.

Boken kan beställas via sofia.cecioni@nok.se på bokförlaget Natur och Kultur. Folkhögskolorna kan köpa boken till följande priser (inkl. moms och exkl. frakt):

• 1-10 ex 75 kr
• 11-24 ex 60 kr
• 25 ex och uppåt 47 kr

Kontakt

Kontakt för folkhögskolorna är Ronny Schueler, ronny.schueler@folkbildning.net.