• Sök

Webinar om nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Välkommen till ett Webinar om hur den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar folkhögskolornas verksamhet. I detta webbsända seminarium ger vi en övergripande bild för att skapa en bättre förståelse för vilka åtgärder som krävs av folkhögskolorna.
Uppdaterad: 21 september 2018

Tid: fredag den 2 februari 2018 kl 10-11
Plats: vid en dator med internetanslutning
Kostnad: FSO står för föreläsarens arvode
Anmälan: senast den 26 januari 2018 via webbformulär, klicka här.

Ladda ner inbjudan som pdf här.

Dataskyddsförordningen ersätter PuL

Många folkhögskolor funderar just nu på hur man på bästa sätt ska hantera den nya Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och börjar gälla den 25 maj 2018, då den ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Därför arrangerar nu FSO detta Webinar för att skapa en bättre förståelse för hur folkhögskolorna påverkas samt vilka åtgärder som krävs både på kort och lång sikt. Allt du behöver för att delta är en dator och en internetanslutning. Vi webbsänder seminariet och möjlighet kommer att finnas att ställa frågor via chat eller mail.

Agenda

• GDPRs bakgrund
• Vilka roller finns?
• Företag/organisationers skyldigheter
• Den enskildas rättigheter
• Rapportering, påföljder

Föreläsare: Regina Rasmanis från Olingo

Regina Rasmanis är konsultchef på Olingo och har en lång erfarenhet av ledningsarbete framförallt inom IT och skiktet mellan IT och verksamhet. Hon är en frekvent anlitad föreläsare och moderator som på senare år ägnat mycket tid åt GDPR. Bland annat som projektledare och expertstöd. Mer om Olingo på www.olingo.se.


Regina Rasmanis

Mer information om Dataskyddsförordningen

Den nya Dataskyddsförordningen finns att läsa i sin helhet på Datainspektionens webbplats. Läs mer om principer för behandling av personuppgifter i Artikel 5 i förordningen på Datainspektionens webbplats. Läs mer om Dataskyddsförordningen och folkbildningen här.

Kontaktperson

Heli Lindell
Verksamhetschef FSO
08-17 03 90, heli.lindell@sverigesfolkhogskolor.se