• Sök
Nordiska folkhögskolan i Kungälv
Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

Välkommen till Nordiska folkhögskolerådets vårkonferens 10-11 april

Folkhögskolepedagogik, skolutveckling och forskningsanknytning är teman för Nordiska folkhögskolerådets vårkonferens på Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 10-11 april 2018.
Uppdaterad: 21 september 2018

Nordiska folkhögskolerådet bjuder in rektorer, lärare, förtroendevalda och forskare från hela Norden till en konferens där vi möts och lär av varandras erfarenheter kring folkhögskolans pedagogik och didaktik samt hur man arbetar med folkhögskolans utveckling. Speciellt fokus finns på den forskning som tematiserar dessa frågor.

Praktisk information

Inbjudan och program: Ladda ner inbjudan och program här (pdf).
Kostnad:
 1600 SEK med kost och logi, 940 SEK utan logi.
Anmälan: senast den 1 mars via denna länk.

Kontakt

Eventuella frågor kan ställas till planeringsgruppens deltagare:

Gerhard Holmgren, gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se
Jyrki Ijäs, jyrki.ijas@kansanopistot.fi
Ole Buch Rahbek, obr@ffd.dk
Øyvind Brandt, ob@folkehogskole.no