• Sök
Utomhusklassrummet och rektor Erik Engsbråten
Utomhusklassrummet. Foto: Värnamo folkhögskola

Trånga lokaler sporrade hälsosatsning

Det började bli trångt i lokalerna på Värnamo folkhögskola, och den kuperade terrängen runt skolan gör det svårt att bygga ut. Då föddes idén om ett utomhusklassrum. Det passar också bra ihop med hälsoprofilen som genomsyrar alla utbildningar på skolan.
Uppdaterad: 21 september 2018

– Det är ett sätt att förstärka hälsoprofilen, nu kan vi ha en pedagogisk genomgång i utomhusklassrummet och sedan fortsätta lektionen ute, berättar skolans rektor Erik Engsbråten.

Utomhusklassrummet påminner om en amfiteater och kan förutom undervisning också användas till kulturevenemang. Både jonglöruppvisning och teaterföreställning har redan hunnit äga rum.

Efter nyår stod också det nya utegymmet klart. Det är ett gym med åtta stationer och vacker utsikt över Värnamo. En fotbollsplan är också på väg. 

– Vi försöker ha saker i utemiljön som stimulerar till rörelse och aktivitet, säger Erik Engsbråten.

Pulshöjande aktivitet har en positiv effekt både på inlärning och välmående, och den som är utomhus rör sig naturligt mer än den som är inne. Med utegymmet och den kommande fotbollsplanen blir det lätt för deltagarna att röra sig spontant.

 – Man ska kunna träna när det passar, mellan lektionerna eller på lunchen. 

Folkhögskolorna är inte bundna av centralt fastställda kurs- eller läroplaner. Varje skola är fri att själv utforma sina kurser och dess innehåll. Denna frihet gör att det finns ett väldigt rikt utbud av kurser och profiler på Sveriges 154 folkhögskolor.