• Sök

Sveriges folkhögskolor får en ny hemsida

Idag lanseras sverigesfolkhögskolor.se, en helt ny hemsida som ska informera om svensk folkhögskola.
Uppdaterad: 21 september 2018

– Vi har märkt ett stort behov av samlad information om vad svensk folkhögskola är, säger Gerhard Holmgren, organisationschef för Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO).

Hemsidan Sveriges folkhögskolor ska alltså vara ett nav för information om folkhögskolan som utbildningsform. Syftet är att öka kunskapen om folkhögskolans roll och betydelse i samhället.

– Många känner till enskilda folkhögskolor, men har inte en bild av vad en folkhögskola egentligen är för någonting. Vi hoppas kunna täppa igen ett kunskapsbehov med den här sajten, fortsätter Gerhard.

Sveriges folkhögskolor är sedan länge en del av civilsamhället. På folkhögskolor runt om i Sverige sker lärandet i nära samspel med det omgivande samhället. Det pågår också många insatser för att främja integration, folkbildning och samhällsutveckling. På nyhetsförmedlingen på den här hemsidan kommer vi att lyfta de goda insatser som folkhögskolor ligger bakom. 

– Vi behöver bli mer synliga och då är den här sajten en del i det arbetet. Jag hoppas att det här ska tas emot väl. 

Bakom sverigesfolkhögskolor.se står Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO), Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI), Folkhögskoleföreningen inom SKL (FHF) och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO).