• Sök
Sofia Karlsson och Nina Morgin, kursansvariga för lärarassistentutbildningen på Munka folkhögskola i nordvästra Skåne.
Sofia Karlsson och Nina Morgin, kursansvariga för lärarassistentutbildningen på Munka folkhögskola i nordvästra Skåne.

Stort intresse för utbildningar till lärarassistent

Intresset för lärarassistentutbildning på folkhögskola är mycket stort. I höst får upp emot 130 personer möjligheten att gå lärarassistentutbildning på folkhögskola. "Lärarassistent innebär att låta pedagogerna sköta undervisningen, medan lärarassistenten sköter andra typer av arbetsuppgifter för att avlasta lärarna", säger läraren Nina Morgin.
Uppdaterad: 23 augusti 2017

I höst är det sju olika folkhögskolor som bedriver lärarassistentutbildning. Lärarnas tidning gjorde nyligen en kartläggning över söktrycket och siffrorna talar sitt tydliga språk – söktrycket är högt. Av artikeln framgår det att antalet sökande har varit fyra gånger så stort i förhållande till antalet platser.

- Många av dem som söker har en tidigare erfarenhet av att ha jobbat på skola eller fritids, ofta som vikarier. De har också förstått behovet av fler vuxna i skolan. Trots att de har vissa erfarenheter så vill många av de sökande ha mer kunskap och utbildning och lära sig veta varför de ska göra på ett visst sätt, säger Nina Morgin, kursansvarig för lärarassistentutbildningen på Munka folkhögskola i Skåne.

Vi når Nina Morgin mitt under uppstarten för de 16 nya deltagarna på utbildningen. Av förklarliga skäl ligger det mycket förväntan i luften.

- Vi är jättetaggade. Det är fjärilar i magen både hos lärare och deltagare, säger Nina Morgin och berättar vidare att hon fortfarande tar emot samtal från personer på reservlistan som hoppas på avhopp.

Munka folkhögskola och Östra Grevie folkhögskola var tidigare båda med i ett pilotprojekt, kopplat till Lunds universitet, med allmän kurs med lärarförberedande profil. Med tiden har behovet blivit allt tydligare med en ny yrkeskategori.

- Det är inte lärare dessa deltagare vill bli. Lärarassistent innebär att låta pedagogerna sköta undervisningen, medan lärarassistenten sköter andra typer av arbetsuppgifter för att avlasta lärarna. Det kan bland annat vara uppgifter som att sköta frånvarohantering, viss kontakt med föräldrar, äta i matsalen med eleverna, vara rastvakt, vara extraresurs under idrott och simhallsbesök, vara med och utveckla värdegrundsarbetet, säger Nina Morgin.

Nina Morgin är full av entusiasm och tycker det är spännande att få vara med i framkant i formandet av en eventuell ny yrkeskategori.

- Det är upp till politikerna att jobba med frågan kring lärarassistent som yrkeskategori. Men vi kan i alla fall konstatera att behovet finns, säger Nina Morgin.

Det är intensiva dagar på Munka folkhögskola och lärarassistentutbildningen. Kursen är ettårig, på eftergymnasial nivå och ges på distans men med åtta obligatoriska tvådagarsträffar på plats i Skåne. Just nu pågår den första fysiska tvådagarsträffen och på schemat står bland annat socialpsykologi, barn och ungdomars utveckling, svensk skolhistoria, svenska skolsystemet och värdegrund.

- Deltagarna har väntat och längtat efter att få sätta igång och nu har vi äntligen fått göra det, säger Nina Morgin till sist.

Läs mer om utbildningarna till lärarassistent på folkhögskola.nu.

Läs mer om ”Yrkeskurser inom bristyrken” på Folkbildningsrådets webbplats.