• Sök

Stefan Attefall vald som ny ordförande för RIO

Tidigare civil- och bostadsminister Stefan Attefall blev vid RIOs kongress den 26 april vald som ny ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
Uppdaterad: 21 september 2018

Stefan Attefall, född 1960 från Jönköping, var 2010-2014 civil- och bostadsminister samt dessförinnan riksdagsledamot för KD i 15 år.

 

Numera är Attefall verksam i eget företag som rådgivare, föreläsare och moderator. Han är också ordförande för det kommunala bostadsföretaget Vätterhem samt ersättare i riksbanksfullmäktige. Attefall är också styrelseledamot i June folkhögskola i Jönköping.

– Jag känner starkt för folkhögskolan som utbildningsform och för att främja det civila samhället. Jag vill bidra till att folkhögskolan ska kunna spela en än viktigare roll för att erbjuda en utbildningsväg in i det svenska samhället för många nyanlända, men också för att stärka folkrörelserna som driver skolorna, säger Stefan Attefall.

Attefall valdes till ordförande vid RIO:s kongress i Västerås som hålls den 25-26 april 2017, och efterträdde förre EU-parlamentarikern Kent Johansson.

Om RIO

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, representerar 112 av Sveriges 154 folkhögskolor. De 112 skolorna är folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda.

RIO har till uppgift att bevaka, främja och tillvarata medlemsskolornas intressen samt hjälpa dem att utvecklas. RIO driver opinion och intressepolitiska frågor, omvärldsbevakar samt deltar i och anordnar olika utbildningar.

De rörelseägda folkhögskolorna bidrar till demokratiutvecklingen i samhället tack vare sin förankring i det civila samhällets organisationer. På folkhögskolorna skapas mötesplatser för människor och deltagarna ges förutsättningar för att själva påverka sina liv.

Ytterligare information

Gerhard Holmgren, Organisationschef RIO, 070-566 35 52, gerhard.holmgren@folkbildning.net

Stefan Attefall, 072-513 66 25, stefan@attefall.com

Mer om RIO här: www.sverigesfolkhogskolor.se/rio