• Sök
Bild på klassrum på folkhögskola.
Nu startas en satsning där folkhögskolorna hjälper varandra i kvalitetsarbetet för att stärka och utveckla verksamheten.

Satsning på folkhögskolornas kvalitetsarbete

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) drar i gång en satsning för att stödja folkhögskolorna i deras arbete med att stärka och utveckla verksamheten.
Uppdaterad: 21 september 2018

– Folkhögskolorna har efterfrågat mer stöd i detta arbete, säger Lars-Göran Karlsson, kvalitetsutvecklare på FSO. 

Alla folkhögskolor bedriver kvalitetsarbete för att förbättra sin verksamhet. I korthet handlar det om att dokumentera, analysera och vidta åtgärder som utvecklar verksamheten på skolan. 

­Men även om det redan idag pågår ett omfattande arbete med att utveckla kvaliteten, har skolorna själva sett ett behov av att få ett ökat stöd av FSO.

Den första åtgärden i stödet från FSO är att utbilda processledare. Femton lärare från olika folkhögskolor har antagits till utbildningen. Där kommer de att få lära sig genomföra en processdag för kvalitetsutveckling på en folkhögskola. Efter utbildningen kommer processledarna i sin tur åka ut till skolorna och genomföra en processdag för kvalitetsutveckling.

– En viktig del är att man utvecklar det som är positivt, utgår från de resurser man har och inte bara pratar om problemen, säger Lars-Göran Karlsson. 

Förutom att utbilda processledare kommer FSO också att bevaka det kvalitetsarbete som görs, sprida goda erfarenheter och följa upp arbetet.  

– Precis som alla andra skolformer måste folkhögskolan hänga med och utvecklas för att kunna möta framtidens behov.

Här kan du läsa mer om FSO:s kvalitetsarbete.