• Sök

Folkhögskolans samhällsuppdrag på agendan på RIO:s kongress

Kan folkhögskolan arbeta mot FN:s miljömål? Hur blir folkhögskolan mer genusmedveten? Och vilken betydelse har folkhögskolans kulturkurser för ett demokratiskt samhällsbygge? Det är exempel frågor som kommer att stötas och blötas under Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisations (RIO) kongress i Västerås som börjar i dag.
Uppdaterad: 25 april 2017

Kongressen hålls vartannat år och i dag tisdag samlas 180 rektorer och ordföranden i Västerås för att besluta om verksamhetens inriktning. Programmet för dagen innehåller en rad anföranden, panelsamtal och seminarier där folkhögskolans roll och påverkan i samhället diskuteras och debatteras. 

Frågorna som lyfts är många. De sträcker sig från ungdomars politiska utveckling och medborgerliga engagemang till vikten av folkhögskolans samhällsuppdrag, med studiemotiverande kurser och etableringskurser för nyanlända som tydliga exempel. 

Vilken är den viktigaste frågan ni diskuterar?
– Vilka frågor som tar mest plats styrs av vad deltagarna engagerar sig i men ofta pratas det om hur vi ska öka kunskapen om folkhögskolan som utbildningsform, säger Gerhard Holmgren, organisationschef för RIO.

RIO representerar 112 av Sveriges 154 folkhögskolor. De 112 skolorna är folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolor. RIO:s uppgift är att bevaka, främja och tillvarata medlemsskolornas intressen. Under morgondagen ligger agendan närmare ett klassiskt årsmöte, med genomgång av verksamhetsberättelsen och val av ny styrelse och ordförande för RIO.