• Sök
Östra Grevie folkhögskola vill vara en skönare maktfaktor.

Östra Grevie folkhögskola manifesterar för ett varmare och öppnare samhälle

I ett hårt samhällsklimat behövs motståndskraft som är både stark och mjuk. Det tycker Östra Grevie folkhögskola, som gått ut med ett manifest för att tydliggöra och stärka sin värdegrund.
Uppdaterad: 16 maj 2019

”Vi vill ha ett varmare samhälle som låter fler vara med. Ett samhälle med plats för kreativitet och möjligheter att fortsätta lära genom livet. Ett skönare kunskapssamhälle som ger dig chansen och lusten att utvecklas, oavsett vad du kommer från och vem du är. Oavsett om du behöver en start eller en nystart i livet.”

Så inleds manifestet.

– Vi vill inte bara vara arga på barrikaderna. Vi vill stå på barrikaderna, absolut. Men vi vill öppna upp, bjuda in och prata – på ett mjukare och varmare sätt, säger Susanne Andersson som är rektor på Östra Grevie folkhögskola. 

Manifestet tydliggör värdegrunden och skapar diskussion

Östra Grevie har sedan tidigare en tydlig värdegrundsförankring, en vision och en pedagogisk idé. Syftet med manifestet är att lyfta skolans värdegrund och verksamhet som en motvikt till de krafter som motverkar ett öppet, kreativt samhälle som ger människor fler chanser att utvecklas.

– Manifestet innebär en kvalitetssäkring. Vi blir tvungna att granska våra mål och arbetssätt – följer vi det vi skriver i manifestet? Det blir något att stämma av mot i organisationen och leder till konkreta diskussioner både internt och utåt gentemot våra studerande, säger Susanne Andersson.

Folkhögskolan står för demokrati och likabehandling

Folkhögskolan kan spela en viktig roll för ett hållbart demokratiskt samhälle, i sin strävan efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Landets folkhögskolor är mötesplatser som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

– Det är en demokratifråga, en fråga om likabehandling och om hur vi ser på människor. Jag tycker att vi ska stå upp för det i vår utbildningsform. Alla individer är lika värda i våra ögon – och förhoppningsvis i sina egna också, säger Susanne Andersson.

Här kan du läsa manifestet på Östra Grevies webbplats >