• Sök
Projektet "Anpassad IT" talade om digital delaktighet i Riksdagen. Projektledare Kerstin Gatu, Sara Hansson, Rättviks kommun och Eva Avgerinou, rektor Mora folkhögskola.

Nytt projekt för digital delaktighet och en tillgänglig lärmiljö

Mora folkhögskola har tillsammans med FUB och Begripsam beviljats 8 290 504 kr från Arvsfonden för projektet ”Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö”.
Uppdaterad: 21 september 2018

– Äntligen får vi möjlighet att utveckla en tillgänglig digital miljö där även dessa personer kan mötas, dela med sig och ta del av information. Det som alla vi andra ser som en självklarhet. En sån arena saknas idag, säger projektledare Kerstin Gatu på Mora folkhögskola.

Projekt för ökad digital tillgänglighet

Personer med utvecklingsstörning är i dagsläget helt utestängda från den digitala delen av samhället. Det treåriga projektet ”Min digitala livsplattform Digi-JAG” ska bidra till en ökad digital delaktighet för personer i målgruppen. Projektet är ett samarbete mellan Riksförbundet FUB (projektägare), Mora folkhögskola och Begripsam.

"Digi-JAG" kommer att bygga på erfarenheter från projektet ”Anpassad IT - till digital delaktighet”, där det utvecklades en distansutbildning för personer med måttlig utvecklingsstörning med stöd av medel från Arvsfonden. Med hjälp av dessa lärdomar ska projektet "Digi-JAG" utveckla en nätbaserad pedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet.

Distansutbildning på Mora folkhögskola

Utvecklingen av den nätpedagogiska modellen kommer bland annat att ske genom en tvåårig distansutbildning i ”Anpassad IT” på Mora folkhögskola. Modellen kommer även att testas och utvecklas vidare i fyra andra verksamheter: Rättvik kommun, Södertälje kommun, Värnamo folkhögskola och Malungs folkhögskola.

Utvecklingen av den digitala plattformen kommer att ske i nära samarbete med Begripsam som har spetskompetens inom systemutveckling för personer med intellektuella, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Begripsam kommer tillsammans med Axess-Lab förvalta lärplattformen efter projektslut.

– På distanskursen Anpassad IT har våra förväntningar vida överträffats på vad som händer när deltagarna fått tillgång till digitala verktyg och till ett livslångt lärande, säger projektledare Kerstin Gatu.

Digital lärplattform genom livet

Målet är att den digitala lärplattformen ska användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden. Personer med lindrig utvecklingsstörning och personer med andra kognitiva utmaningar kommer också ha stor nytta av den plattform och pedagogiska modell som utvecklas i projektet Digi-JAG.

– I en värld där personer med utvecklingsstörning kan leva som alla andra är digital tillgänglighet en central fråga. Vi är därför väldigt glada att Allmänna Arvsfonden har beviljat FUB medel för detta viktiga projekt för vår målgrupp, säger Thomas Jansson, förbundsordförande FUB.

På Mora Folkhögskola förbereds nu en helt ny kurs med 12 deltagare och deras stödpersoner som ska vara med och utveckla Digi-JAG. Ansökan öppnas inom kort.

Kontaktpersoner för projektet

Mora folkhögskola
Kerstin Gatu
kerstin.gatu@morafhsk.se
070-257 00 62

FUB
Zarah Melander
zarah.melander@fub.se
070-482 58 24

Begripsam
Stefan Johansson
stefan.johansson@begripsam.se
070-823 10 64