• Sök
Kursdeltagare i klassrumsmiljö.
Deltagarna på kursen Anpassad IT bidrar med sina kunskaper. Foto: Gunnel Johansson

Nya verktyg bidrar till digital inkludering

På Mora folkhögskolas kurs Anpassad IT får deltagare med måttlig utvecklingsstörning tillgång till digitala verktyg för både skola och vardag. Samtidigt bidrar deltagarna med sina erfarenheter för att utveckla en digital pedagogisk plattform.
Uppdaterad: 14 november 2018

De digitala verktyg som deltagarna får ta del av är till exempel en chattfunktion med bilder, grafer och animeringar. Samtidigt får de lära sig om hälsa och mat, natur, kultur och samhälle. 

– Det är en demokratisk rättighet att få vara delaktig i ett samhälle och 2018 ligger ju väldigt mycket av samhället på internet, säger Kerstin Gatu, projektledare från Mora folkhögskola.

Nu utvecklas den digitala pedagogiska plattformen Digi-JAG på Mora folkhögskola, tillsammans med organisationerna Begripsam, Axesslab och Riksförbundet FUB, finansierat av Arvsfonden. Idén kom när kursen Anpassad IT drog igång och det blev tydligt vad deltagarna saknade: en digital lärmiljö som baseras på bilder och symboler i stället för text.

Den digitala plattformen ska fungera på gymnasiesärskolan, folkhögskolan och vidare i det vardagliga livet. Målet är att deltagarna ska kunna använda datorn för att kommunicera på distans, både i skolan och med släkt och vänner.

Till hjälp för att utveckla den digitala lärmiljön finns en grupp som kallas för erfarenhetsexperter. Det är deltagare som har gått kursen Anpassad IT under de senaste två åren. Erfarenhetsexperterna får testa nya funktioner och bidra med sina kunskaper för att lärmiljön ska bli så tillgänglig som möjligt.

– Med internet som redskap ökar självständigheten för de här personerna, och då blir man ju mindre beroende av personal till exempel, säger Kerstin Gatu.