• Sök
Bild på skolbyggnad med ungdomar utanför.
Etablering av nya folkhögskolor får inte ske på bekostnad av sämre förutsättningar för befintliga folkhögskolor, menar Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.

Nya folkhögskolor får inte medföra försämringar för de befintliga

Förra veckan blev det klart att två nya folkhögskolor startas under 2018. Men nyetableringen får inte ske på bekostnad av sämre förutsättningar för befintliga folkhögskolor, menar Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
Uppdaterad: 13 november 2017

Folkbildningsrådets styrelse beslutade den 8 november att godkänna två ansökningar om att bedriva ny folkhögskoleverksamhet; Gyllenhusets folkhögskola samt en ny folkhögskola med Pingströrelsen som huvudman. 

Regeringen presenterade i sin höstbudgetproposition den 20 september en satsning på landets folkhögskolor med 5 000 nya deltagarplatser under 2018. Platser som alla folkhögskolor, nya som gamla, har möjlighet att ansöka om hos Folkbildningsrådet.

- Regeringens satsning med utökade platser till folkhögskolan är något vi välkomnar. Satsningen ger också ett utrymme för nya folkhögskolor, men det får inte ske på bekostnad av sämre förutsättningar för befintliga folkhögskolor, då anslaget urholkats de senaste åren, säger Gerhard Holmgren, organisationschef vid Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.

Pingströrelsen startar en femte folkhögskola

Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet, PSK, ska starta en folkhögskola i Göteborg under 2018. PSK är idag huvudman för fyra folkhögskolor: Dalkarlså, June, Kaggeholm och Mariannelunds folkhögskola. De fyra folkhögskolorna är verksamma i fem lokaler i Göteborg, och har som ambition att koncentrera sina verksamheter till två.

- Vi är så glada att vår ansökan är beviljad och känner stor ödmjukhet inför uppgiften att starta upp en ny skola. Nu får vi ännu bättre förutsättningar att bedriva vår folkhögskoleverksamhet, säger Ulrik Josefsson som är verksamhetsledare på PSK.

Gyllenhusets folkhögskola i Göteborg

Den andra ansökan som har beviljats gäller försöksverksamhet för Gyllenhusets folkhögskola, Göteborg. Bakom ansökan står Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, AfiG, som fungerar som fadder åt den ideella folkhögskoleföreningen Gyllenhuset. Föreningen är skapad av Stiftelsen Göteborgs fontänhus i samarbete med Fontänhusen Väst, Stiftelsen Gyllenkroken samt AfiG. Såväl Göteborgs fontänhus som Stiftelsen Gyllenkroken har en lång erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa samt psykisk funktionsnedsättning.

Västra Götalandsregionen positiv till nya skolor

Västra Götalandsregionen är positivt inställd och kommer att bidra ekonomiskt till de nya folkhögskoleverksamheterna. Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen skriver i sitt yttrande den 15 juni 2017 att etableringen av två nya folkhögskolor inte kommer att påverka de nuvarande ekonomiska förutsättningarna för befintliga folkhögskolor i regionen:

"Västra Götalandsregionen ställer sig positiv till etablering av folkhögskoleverksamhet i Göteborg och avser att stödja verksamheten på samma sätt som stödet är utformat till andra rörelsedrivna folkhögskolor i Västra Götaland. Folkbildningsrådets beslut om etablering av försöksverksamhet påverkar inte Västra Götalandsregionens stöd till befintliga folkhögskolor i Västra Götaland eller eventuella stöd till folkhögskolor i andra län."