• Sök

Ny utbildning av lärarassistenter ska lösa lärarbristen

Flera folkhögskolor börjar utbilda lärarassistenter för att lösa den akuta lärarbristen. – Det finns ju ett skriande behov i skolorna av fler vuxna, säger utbildningsledare Stina Svensson från Östra Grevie folkhögskola till SVT.
Uppdaterad: 21 september 2018

Lärarassistenter har på kort tid blivit en efterfrågad grupp. Bland deras arbetsuppgifter ingår bland annat att rycka in som lärarvikarier och avlasta lärarnas administrativa arbete.

Det finns inga formella kunskapskrav för att bli lärarassistent, men efterfrågan på utbildning finns. Därför har flera folkhögskolor startat utbildningar. En av dem är Östra Grevie folkhögskola i södra Skåne.  

– Tar inte regering, riksdag och skolmyndigheter initiativ till att utbilda lärarassistenter så gör vi det, säger utbildningsledare Stina Svensson till SVT.

På skolan finns i dag 23 elever som får utbildning i bland annat socialpsykologi och konflikthantering. Utbildningen är två terminer lång och ger deltagarna verktyg för att kunna fungera som stöd för skolelever, både i klassrummet och på skolgården.

Förutom Östra Grevie folkhögskola har också folkhögskolorna i Munka-Ljungby och Storuman utbildningar för lärarassistenter.