• Sök
Fotograf: Malin Sydne

Ny rapport lyfter folkhögskolans roll för en starkare demokrati

I en delrapport till regeringen pekas folkhögskolorna och studieförbunden ut som viktiga aktörer för att stärka och utveckla demokratin.
Uppdaterad: 3 oktober 2019

– Rapporten bidrar med en unik kartläggning av olika demokratiinitiativ inom både myndighetsvärlden och civilsamhället. Det är oerhört innehållsrikt och lärorikt, säger Gerhard Holmgren, som är organisationschef för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). 

Rapporten kan inspirera till utveckling

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att planera, samordna och genomföra insatser för en stark demokrati. Under samlingsnamnet Vår demokrati – värd att värna varje dag föreslår kommittén en mängd aktörer som bör medverka för att stärka och utveckla demokratin i Sverige. Bland dessa aktörer finns folkhögskolor och studieförbund.

– Folkhögskolan är redan en stark demokratiaktör i det man genomför. Att det lyfts fram är viktigt för att inspirera till utveckling och stärkas i det arbetet, säger Gerhard Holmgren.

Starkare demokrati genom samarbete

Kommittén lyfter bland annat fram demokratiinitiativet #ViMåstePrata, som är en gemensam satsning av Sveriges folkhögskolor och Studieförbunden. Så här står det i rapporten: ”Arbetsformerna som används av studieförbunden och folkhögskolorna är demokratiska och syftar till att stärka människors vilja och drivkrafter. Folkbildningen har en viktig roll i att sprida bildning, inte minst om demokrati, och i att hålla samman, stärka och utveckla samhället och demokratin.”

– Det väsentliga blir ju sedan hur departementet hanterar delrapporten – vad kommer i retur? Men jag ser hoppfullt på det här. Det är viktigt att se att olika aktörer i civilsamhället kan kroka arm och samarbeta för att stärka demokratin, säger Gerhard Holmgren.

Här kan du läsa om Demokratin 100 år och ta del av rapporten 

Här kan du läsa mer om initiativet #ViMåstePrata