• Sök

Ny rapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

I den nya rapporten "Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar" från Encell ger deltagare, lärare och rektorer på folkhögskola sin syn på varför det fungerar.
Uppdaterad: 7 mars 2019

Martin Hugo, Joel Hedegaard och Cecilia Bjursell har undersökt vad det är som gör att folkhögskolan fungerar så väl för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, framför allt högfungerande autism. I rapporten utgår de från tre perspektiv: deltagarnas, lärarnas och rektorernas. Materialet har samlats in genom intervjuer med de tre grupperna och slutsatserna i rapporten kan sammanfattas i följande punkter:

Deltagarna beskriver att:

 • de trivs och känner sig trygga på folkhögskolan – de upplever sig sedda, bekräftade och förstådda
 • undervisningen är anpassad för dem och att de kan lyckas i sina studier, framträdande är upplevelsen av tydliga strukturer i undervisningen och förutsägbarhet
 • folkhögskolan har förmågan att möta varje individ individuellt, vilket innebär mindre stress än i tidigare skolformer

de genomgår en personlig utveckling under sin tid på folkhögskolan.

Lärare och övrig pedagogisk personal beskriver att:

 • kommunikativa och praktiska stödfunktioner är centrala för att stödja fokus på utbildning
 • en mycket strukturerad undervisning med förutsägbarhet möjliggör att dessa deltagare kan ta till sig innehållet
 • det egna boendet är en viktig del i den personliga utvecklingen
 • det ofta krävs en omställningstid för att vänja sig vid att bo själv innan det blir fart på studierna på folkhögskolan.

Rektorerna beskriver att:

 • struktur och stabilitet är nödvändigt för att utbildningen ska fungera för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • bemötandet av varje individ är en central del av att få utbildningen att fungera
 • utveckling av både lärares och deltagares förmågor är centralt
 • ett förhållningssätt som betonar ett kontinuerligt lärande i organisationen möjliggör anpassning och förändring

 
Ladda ner och läs hela rapporten (pdf).